Norge blir medlem av FNs våpenhandelsavtale

Norge ble i går, 12. februar, det 11. landet som signerte FNs våpenhandelsavtale (Arms Trade Treaty – ATT). Utenriksminister, Børge Brende, er glad for at avtalen nå er signert og uttaler at dette er en viktig prioritet for Norge og oppfordrer også andre land til å ratifisere avtalen som må ha 50 tilsluttede land for å tre i kraft.

Avtalen er viktig da den inneholder viktige forbud og kriterier knyttet til eksportlisenser, brudd på internasjonal humanitærrett, internasjonale menneskerettigheter, organisert kriminalitet, terrorisme i importstatene og kjønnsbasert vold. Avtalen forbyr også bruk og deler til ulike konvensjonelle våpen.

– Norge ser på våpenhandelsavtalen som viktig for arbeidet med å redusere væpnet vold og menneskelige lidelser i mange av verdens konfliktområder. Fra norsk side vil vi arbeide for at avtalen blir gjennomført på en kraftfull og effektiv måte slik at den blir det humanitære verktøyet vi håper på, uttaler Børge Brende. 

Norges Fredsråd syntes det er positivt at utenriksministeren gir uttrykk for at FNs våpenavtale (ATT) vil bli et av satsningsområdene for Norge. ATT er et viktig verktøy for nedrustning i internasjonal sammenheng, det er derfor avgjørende at Norge legger press på aktuelle land slik at de resterende 39 land ratifiserer så fort som mulig og avtalen dermed trer i kraft. 

Les mer på regjeringens nettside her.