Offensive amerikanske våpen på norsk jord

På 80-tallet inngikk vi en avtale med USA om mellomlagring av amerikanske våpen i Trøndelag som kunne brukes til vår beskyttelse ved en sovjetisk invasjon. Nå skiftes de ut til fordel for stridsvogner og mer moderne, offensivt innretta våpen. Den kalde krigen er over, det er få gode grunner for at amerikansk våpenlagring på norsk jord ikke bør opphøre også!

Skrevet av: Valentina Soto

stridsvogn
Foto: David Furst/AFP

Avtalen om mellomlagring av våpen ble opprettet i 1981 og hadde bakgrunn i den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen. Det har vært utskiftninger av materiell årlig siden, men aldri av slike dimensjoner. Nå byttes lastebiler og personellkjøretøy ut med mer moderne utstyr og tunge stridsvogner – tanks av typen M1A1 Abrams, pansrede personellkjøretøy og pansrede landgangsfartøy.

Reforhandlingen av avtalen på Stortinget i 2006 innebar at programmet skulle støtte «USAs globale marineekspedisjons-operasjoner, herunder etablering av framskutte baser (…) samt andre formål etter avtale mellom partene».

Ifølge forsvarskilder er erfaringene fra krigene i Afghanistan og Irak årsaken til endringene av utstyret. FrPs Per Sandberg uttalte igår at få av medlemmene fra den utvidede utenriks- og forsvarskomite visste om hva endringene innebar, noe som vitner om liten grad av åpenhet i saken.

Sandberg hevder at det kun er tilfeldig at oppgraderingen av våpenlagrene samtidig som urolighetene i øst. Forsker Ståle Ulriksen ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt mener derimot at oppgraderingen av våpenlagrene innebærer at USA ser mørkt på utviklingen i Europa. Han hevder at det kan ha sammenheng med konflikten i Ukraina, og at konflikten der har markert en ny epoke der mellomstatlige konflikter i Europa blir mer sannsynlig.

Opprustning: Leder i antikrigsorganisasjonen Fredsinitiativet, Frode Ersfjord, mener dette er en opprustning som ikke er beregnet på å beskytte norsk territorium ettersom utstyret brukes som invasjonsvåpen, og dermed har til hensikt å tjene amerikanske marineoperasjoner globalt.

Statsminister Erna Solberg uttalte i juni at norske myndigheter må endre måten en ser på sikkerhetsrisikoen, og at det med tanke på det som skjer i Ukraina er viktig at vi er allierte med NATO. Fredsinitiativet ser det derimot som uklokt med en opprustning i en slik sårbar situasjon.

Hvis man vil hjelpe til ved humanitære kriser finnes det atskillig bedre midler til å gjøre det enn stridsvogner og invasjonsutstyr, kommenterer Frode Ersfjord. Nå finnes det heller ingen sluttbrukererklæring for hvilke kriger eller på hvilken måte våpnene vil bli brukt.

Fredsinitiativet og Fredsrådet ønsker mer ærlighet og åpenhet om hva våpenlagringen innebærer og hva Norge har å tjene på dette.

Norge kan ikke stå for lagring av offensivt militærutstyr til bruk i amerikanske invasjoner og samtidig erklære seg som fredsnasjon. Det vil sette oss i en mer sårbar posisjon som potensielt medskyldige og samtidig være del av eskaleringen av konfliktnivået i Europa.

Kilde: NRK