Militært overforbruk- et hinder for bærekraftig utvikling

29. april inviterer Norges Fredsråd, Fredslaget, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet(IKFF) og International Peace Bureau (IPB) til sofadialog på Kulturhuset. Vi markerer “Global Day of Action on Military Spending” (GDAMS) med gode innledninger og musikalsk innslag.

Sted og tidspunkt: Kulturhuset, Youngstorget 3, klokken 18:00-20:30

I 2013 var det globale militære forbruket på hele 1,747 milliarder dollar. Militær virksomhet er et av de største hindrene for bærekraftig utvikling. I statsbudsjetter verden over ser vi hvordan militære investeringer og opprustning prioriteres fremfor menneskelig sikkerhet og sosial utvikling. Våpenproduksjon- og eksport går på bekostning av bedre helse- og utdanningstilbud og er en stor belastning på miljøet. Norge medvirker til disse tendensene, gjennom blant annet sterk statlig tilknytning til norsk våpenindustri og Oljefondets investeringer i militær virksomhet.

Siden 2011 har hundretalls organisasjoner markert GDAMS verden over, for å belyse globale, regionale og nasjonale trender av militært forbruk og for å oppmuntre regjeringer til å omprioritere ressursbruken. Sivilsamfunnet kan bidra til ending, dette har vi sett med forbud av landminer og klasevåpen.

29. april vil co-president i IPB, Ingeborg Breines, fortelle mer om GDAMS og lede oss og innlederne gjennom sofadialogen. Hvor omfattende er militær virksomhet? Hvilke konsekvenser har militær virksomhet for mennesker og miljøet? Hvilket konsekvenser har norske investeringer i en global kontekst? Hvilket ansvar har vi?

Med oss i panelet har vi:
Haakon Gjerløw, Changemakers leder i politisk utvalg for fred,
Siri Luthen, seniorrådgiver hos Forum for Utvikling og Miljø med ansvar for ”Fred og menneskelig sikkerhet”,
Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, 
Alexander Harang, leder av Fredslaget,
Edel Havin Beukes, nestleder i IKFF,

Dette blir en helaften med samfunnspolitisk påfyll der ”Bretton Woods” står for musikalsk innslag. Bandet er et av få band som faller inn under kategorien Developing Country Music og skriver låter som handler om politikk og kjærlighet.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. For mer informasjon og påmelding, se vårt facebook-event.

Velkommen!