Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for 20 organisasjoner i norsk fredsbevegelse. Gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkningsarbeid arbeider Norges Fredsråd for nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold og ser militarisme, våpenallianser og skjev global fordeling på tvers av kulturelle forskjeller og politiske motsetninger. I tillegg har Norges Fredsråd driftsansvar for det nyetablerte Fredshuset i Oslo hvor vi driver aktiv arrangementsvirksomhet som belyser nasjonale og internasjonale fredspolitiske spørsmål. 

Fra 15. august 2014 søker vi en praktikant til vår daglige virksomhet. Praktikantstillingen gir et bredt innblikk i hvordan fredsbevegelsen arbeider, med arbeidsoppgaver innenfor informasjonsformidling, arrangementsvirksomhet og politisk påvirkning. Vi søker en person som har samfunnsfaglig utdanningsbakgrunn, med ønskelig erfaring fra tidligere organisasjonsarbeid. Du må kunne ta selvstendig initiativ samt jobbe godt i team, ta utfordringer på strak arm og synes at freds- og forsvarspolitiske spørsmål er interessant. Kjennskap til sosiale medier er også en fordel. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning.

Vi kan tilby

  • Å ta del i utviklingen av en spennende og dynamisk organisasjon
  • Et ungt arbeidsmiljø sammen med andre fredsorganisasjoner på Fredshuset
  • Rom for å utvikle egne prosjekter
  • Innsikt i fredsbevegelsen og norsk organisasjonsliv
  • Få mulighet til å påvirke norsk utenriks- og forsvarspolitikk

Stillingen er minimum 50%, ønskelig med mer. Varighet: Fortrinnsvis ett år, men et halvt år kan også diskuteres. Stillingen er ulønnet. Oppstartsdato: 15. august 2014.

Norges Fredsråd holder til i hyggelige lokaler på Fredshuset i Møllergata 12 rett ved Youngstorget.

Søknadsfrist er 10.mai 2014.

Les om tidligere praktikanters hverdag i Norges Fredsråd her.