Veterandagen undergraver frigjøringsdagen

Utdeling av krigskors, prosesjoner med F-16 fly og besøk av NATOs generalsekretær. Markeringen av vår nasjonale frigjøringskamp slås sammen med feiring av deltakelse i angrepskriger i utlandet – det er en uheldig militarisering av frigjøringsdagen.

Den 8. mai 1945 var tysk okkupasjon over, Norge var igjen fritt. Hvert år har vi den 8. mai markert friheten, freden, frigjøringen og motstandskampen. Dagen hadde et sivilt preg frem til 2010, men da besluttet regjeringen og Forsvaret at 8. mai skulle slås sammen med veterandagen. De mener frigjøringsdagen må få et nytt innhold for ikke å gå i glemmeboka.

I virkeligheten kaprer de en historisk viktig dag som markerer fred og frihet. De bruker denne i et forsøk på å legitimere norsk deltakelse i internasjonale angrepsoperasjoner. Regjeringen og Forsvaret sidestiller to fundamentalt forskjellige konsepter: frigjørings- og angrepskrig.

Frigjøringsdagen markerer motstandskamp mot en okkupasjonsmakt, mens nå brukes dagen til å hedre politisk beslutninger om deltakelse i okkupasjon av andre. Dette er ekstremt paradoksalt. Regjeringen og Forsvaret hevder at de angrepskrigene vi er en del av har samme formål som forsvarskampen i Norge hadde – å frigjøre. Men vi kan ikke diktere hvordan frigjøring ser ut for andre. Frigjøringsdagen markerer hvor viktig det er at et land har rett til selvstyre.

Det er stor forskjell på hyllest av veteraner og det å støtte norsk deltakelse i kontroversielle angrepskriger. Fredsrådet er ikke kritiske til at veteranenes innsats hedres med en egen dag. At veteranene fortjener en slik dag er det bred enighet om. Problemet er militariseringen av vår frigjøringsdag. En sammenslåing av dagene marginaliserer fokuset på frigjøring og motstandskamp, og den nasjonale merkedagen undergraves. Veterandagen bør derfor legges til en annen dag.

Neste år markerer vi at det er 70 år siden slutten på tysk okkupasjon av Norge. 8. mai bør forbli en dag som skal minne om det som ikke må skje igjen. Vi må derfor få tilbake den rene frigjøringsmarkeringen som setter forsvarskamp, fred og frihet i fokus, uten bruk av militære elementer. 

Innlegget er publisert i papiravisene og på nett, AftenpostenDagbladet og Bergens Tidende, 8. mai 2014