Nordisk forsvarssamarbeid – hvor er vi i dag?

Hva innebærer et nordisk forsvarssamarbeid? Og hva er hovedutfordringene for et nordisk forsvarssamarbeid i dagens politiske klima? 

Norges Fredsråd inviterer til møte og diskusjon vedrørende Thorvald Stoltenbergs rapport ”Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy” som skapte stor debatt da den ble publisert i 2009. Sverre Jervell, en av hovedforfatterne bak Stoltenberg-rapporten, vil snakke om nordisk samarbeid og rapportens aktualitet i dag.

Februar 2009 ble det avholdt møte for Nordiske utenriksministere for å diskutere fremtidig nordisk forsvarssamarbeid hvor Thorvald Stoltenberg la frem rapporten ”Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy”. Hensikten med rapporten var å se på muligheter for tettere utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid mellom de nordiske landene.

http://www.regjeringen.no/upload/UD/Vedlegg/nordicreport.pdf

Her er noen av hovedpunktene fra rapporten:

• There is a widespread desire in all the Nordic countries to strengthen Nordic cooperation. 
• There is a widely held perception that because of their geographical proximity, the Nordic countries have many foreign and security policy interests in common, despite their different forms of association with the EU and NATO. 
• There is a widely held view that the Nordic region is becoming increasingly important in geopolitical and strategic terms. This is a result of the role of the Nordic seas as a production and transit area for gas for European markets and of the changes taking place in the Arctic. 
• The EU and NATO are showing a growing interest in regional cooperation between member states and non-member states. 
• All the Nordic countries are willing to cooperate with the UN. There is widespread interest in expanding the Nordic force contribution to UN operations on the basis of current needs and the comparative advantages of the Nordic countries.

Sverre Jervell var i en rekke år en nær medarbeider av Thorvald Stoltenberg og deltok i arbeidet med Stoltenbergs rapport om nordisk utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid. Han har vært ministerråd ved den norske ambassaden i Berlin, og var 2002–2003 gjesteforsker ved NUPI (Norsk utenrikspolitisk institutt). Han er medlem av rådet i Norsk-Tysk Selskap og utgav boken Nordmenn i Berlin i 2007.

Det vil bli servert lunsj og kaffe og god tid til diskusjon og spørsmål! Velkommen til en spennende lunsj på Fredshuset mandag 12.mai!

Se mer informasjon på facebook