Norsk deltakelse i NATO-øvelsen «Nobel Jump»

Fortiden holder NATO en massiv militær øvelse i Polen med over 2100 soldater fra ni land, deriblant 200 soldater fra Telemarksbataljonen. Øvelsen «Nobel Jump» omhandler NATOs nye hurtigstyrke, «Very High Readines Joint Task Force» (VJTF), som skal kunne utsende soldater og materiell til et eventuelt konfliktområde iløpet av to døgn. Øvelsen som finner sted i Zagan i Polen startet 9. juni og avsluttes førstkommende fredag 19. juni.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) uttaler ifølge Aftenposten at innsatsstyrken er helt nøvendig og at det er et åpenbart behov for å kunne rykke ut raskere, og benekter at øvelsen kan anses som provoserende for Russland. NATO-sjef Jens Stoltenberg har videre omtalt beredskapsplanen som etablerer hurtigstyrken som den største styrkingen av NATOs kollektive forsvar siden den kalde krigen. Hurtigstyrken er iverksatt som følge av sikkerhetsutfordringene i NATOs forhold til Russland, der øvelsen «Nobel Jump» er den første gangen en hurtigstyrke vil utplasseres og utøve takstiske manøvrer under det nye beredeskapsrammeverket.

Norges Fredsråd mener at øvelsen sender et tydelig signal om at de forsvarspolitiske prioriteringene fremdeles omhandler profesjonalisering av innsatsstyrker, framfor å bygge opp et territorielt folkeforsvar. Selvom øvelsen finner sted i et NATO-land og forsvarsminister Eriksen Søreide hevder at øvelsen ikke kan anses som tegn på et våpenkappløp, mener vi at en slik entydig tolkning krever nyansering og må sees i en større og mer sammensatt sammenheng, der økt militær tilstedeværelse i Russlands nærområder kan føre til ytterligere konfrontasjon.

Forsidefoto: nato.int

Kilder: Aftenposten – Tester ny styrke i Russlands nabolag; NATO – Allied Command Operations