Meningsportefølje om F-35

Norges Fredsråd har siden Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret jobbet aktivt mot det nye kampflyprogrammet. Vi mener det er ikke er tilstrekkelig med informasjon om jagerflykjøpet i den norske offentlige debatten og at til tross for en rekke nye saksopplysninger i forhold til forventet leveringstid, anskaffelses- og driftskostnader, er det en stilltiende aksept fra politisk hold. 

I følgende meningsportefølje kan du finne linker til dokumentarer som er laget om F-35, samt en rekke artikler som er publisert det siste året som setter kritisk søkelys på jagerflykjøpet. 

Meningsportefølje om det nye F-35 kampflyprogrammet

Porteføljen vil bli oppdatert.