Norden for fred?

Hvilke kompetanse og erfaringer finnes i nordiske fredsorganisasjoner? Norges Fredsråd var denne helgen til stede i København ved oppstarten av nettverket “Norden for fred?”. Samarbeidet som foregår mellom høsten 2013 og våren 2016 samler seks organisasjoner i de nordiske landene – Norges Fredsråd, Ålands fredsinstitutt, Finlands Fredsforbund, Peace Alliance Denmark, Föreningen Norden Sverige og institusjonen for internasjonale relasjoner ved universitetet på Island – i ett nettverk.

    • Hvilke erfaringer har de nordisk landene med fred?
    • Hvis Norden skal betraktes som en fredsregion, hvordan skal man arbeide for denne utviklingen?
    • Hvordan kan nordiske erfaringer bidra til fredelig relasjoner?
    • Hva betyr det for Norden at vi har hatt en fredsprofil?

Dette er noen av spørsmålene som skal belyses gjennom en rekke åpne seminarer og debattartikler i prosjektet ”Norden betraktet i et fredsperspektiv”. Organisasjonene vil skape en bred og inkluderende diskusjon rundt de nordiske landenes samlede erfaring med tilnærming til fred og fredsspørsmål, blant annet  i relasjon til den pågående utformingen av sikkerhets- og forsvarssamarbeid mellom de nordiske landene.

I prosjektet diskuteres også muligheten for å starte et årlig nordisk fredsforum der politikere, diplomater, forskere fra ulike disipliner og representanter fra sivilsamfunnet fra de nordiske landene kan samles for å diskutere Nordens forhold til fred, historisk og  fremtidig, i teori og praksis, internt og eksterne relasjoner.

Prosjektet ledes av Ålands fredsinstitutt og finansieres av Nordplus voksen-programmet.