Militarisering av nordområdene

Nordområdene er et sentralt politisk satsningsområde for Norges Fredsråd. En av Norges Fredsråds medlemsorganisasjoner, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF), arrangerer denne helgen nordisk møte, hvor militarisering av nordområdene er et av temaene på programmet. Samtidig har utenriksminister Børge Brende denne uken uttalt at et militært kappløp i nord ikke er tilfellet.

Gunhild Hoogensen Gjørv, førsteamanuensis ved Universitet i Tromsø, deltar på IKFFs nordisk møte 25.-26. januar for å diskutere militarisering av nordområdene. Gjørv forsker bl.a. på sikkerhetsbegrepet og er opptatt av at sikkerhet handler om mye mer enn den militære definisjonen av begrepet.

Økt militær tilstedeværelse i nordområdene kan gi motivasjon for et rustningskappløp i nord. Senest mandag 20. januar skrev utenriksminister Børge Brende i Aftenposten at ”det foregår ikke noe militært kappløp i nord. Økt sivil og militær kapasitet er nødvendig for å ivareta det ansvar en kyststat har i et område med økende aktivitet”. Norges Fredsråd mener at et ensidig fokus på militær sikkerhet og økt militær kapasitet, som Brende her peker på, nettopp er et grunnleggende faresignal på at det nå foregår et potensielt militært kappløp i nord. Som Gjørv fokuserer på i sin forskning, ligger det mer i sikkerhetsbegrepet enn det utenriksministeren her nevner.

Norges Fredsråd vil ta debatten om sikkerhet i nord videre i tiden fremover. Vi gleder oss til spennende innlegg under IKFFs nordisk møte i Oslo i helgen.

For henvendelser om deltakelse på møtet, send en e-post til ikff@ikff.no.

Kilder: Aftenposten, IKFF, Gunhild Hoogensen Gjørv