Forsvaret gjør en for dårlig jobb

Riksrevisor Jørgen Kosmo kritiserer i dag Forsvaret for ikke å ha fått på plass et IKT-system for regnskap, logistikk og materialhåndtering (LOS) etter å ha brukt 4 milliarder kroner de siste ti år. I følge Kosmo vil dette ha store konsekvenser for de nye kampflyene.

Riksrevisjonen kritiserer nok en gang svak fremdrift, reduserte ambisjoner og ny kostnadssprekk i Forsvarets nye kampfly. 

Riksrevisjonen skriver i den årlige rapporten til Stortinget at revisjonen for 2012 viser at leveransen av en fullstendig logistikkløsning til Forsvaret vil bli betydelig forsinket og få et langt mindre omfang enn det som er beskrevet i stortingsproposisjon nummer 55 for 2007/08.

Riksrevisor Jørgen Kosmo er krystallklar på hva konsekvensene kan bli med enorme materiellkjøp uten fungerende logistikk og materiellsystemer, skriver Dagens Næringsliv. 
Katastrofe. Det kan bli kjempestore konsekvenser. Det er ikke bare snakk om flyene, men også om alle delene. For Forsvaret dreier det seg om å integrere en mengde støttesystemer inn i de våpenbærende enhetene. Når man ikke har dette i orden, blir det stykkevis og delt og manglende kontroll, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

Les artikkelen i NRK her.