Norges Nye Forsvarssjef

Adminiral Haakon Bruun-Hanssen (53) tar i dag over som forsvarssjef for general Harald Sunde (59). Dermed får Norge ikke sin første kvinnelige forsvarssjef. Brun-Hanssen tar over som forsvarssjef i en tid da det er stor debatt om samspillet mellom politiet og militæret. 

Kvinnelig favoritt 
Før utnevnelsen av Bruun-Hanssen kom i juli 2013 var flere av den oppfatning at en kvinne ville innstilles som ny forsvarssjef. I 2013 har Norge feiret 100 år med stemmerett for kvinner, siden 2001 har Norge utelukkende hatt kvinnelige forsvarsministre og Stortinget vedtok nylig kjønnsnøytral verneplikt. Dette var årsaker som gjorde at flere pekte på kontreadmiral Louise Dedichen (49), som en av toppkandidatene. 

Ved utnevnelsen av Bruun-Hanssen, presiserte dog tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ved spørsmål om hvorfor det ikke ble en kvinne, at de hadde valgt den forsvarssjefen som er best kvalifisert til jobben. En viktig grunn i dette henseende var at Dedichen manglet operativ erfaring. Det har Bruun-Hanssen, som inntil nylig var sjef for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) i Bodø.

Ny lov om samhandling mellom militær og politi
Admiral Bruun-Hanssen overtar etter Sunde i en tid da det er stor debatt rundt en ny lov som skal regulere Forsvarets bistand til politiet. Forslaget er blitt møtt med sterke innvendinger fra Riksadvokaten, Politidirektoratet, Kripos og mange politimestre.

På spørsmål om hvorvidt Bruun-Hanssen kan forstå at folk oppfatter at det tilsynelatende er en profesjonsstrid mellom politiet og Forsvaret, svarer han at politiet har helt klare oppgaver i å ivareta sikkerheten for befolkningen, i Norge, mens Forsvarets oppgave er rettet mot en trussel fra en ytre aktør.

Les hele artikkelen på Aftenposten her.