Forsvaret vil starte elitestyrke for kvinner

Fredag 7. juni skrev VG om hvordan Forsvaret ønsker å etablere en elitestyrke for kvinner. Ifølge reportasjen er målet for elitestyrken å føre til at den første kvinnen i Norge klarer opptakskravene til Forsvarets spesialstyrker. 

Norges Fredsråd stiller seg kritiske til at Forsvaret i dette tilfellet vil bruke penger på å sende flere kvinner ut i krig. Dette fordi det er uvisst hvorvidt en slik satsning isolert sett vil bistå til å fremme likestilling, når målsettingen uansett er å sende flere kvinner ut i krig. Vi mener en slik holdning er problematisk og at ikke all likestilling prinsipielt sett er et gode. 

Les artikkelen i VG her: Forsvaret vil starte kvinnelig elitestyrke