Vi må være åpne rundt det som ikke fungerer bra nok

Norges Fredsråd har i flere år aktivt påpekt at spesialiseringen av Forsvaret og den offensive deltakelsen i internasjonale NATO-operasjoner har svekket vår generelle territoriale forsvarsevne. Forsvarsminister, Ine Eriksen-Søreide, kom i går frem til den samme konklusjonen i ”nyttårstalen” hun holdt for Oslo Militære Samfund.

Likningen er forholdsvis enkel. 10 år med en ekstremt ressurskrevende krigføring utenfor landets grenser har konsekvenser for ressursbruken her hjemme. – Selve ryggraden, evnen til å forsvare Norge og allierte i krise og krig med utholdenhet og dybde i strukturene, er ikke så solid som vi kunne ha ønsket, sa Søreide i foredraget.

Søreide kritiserte ’glansbildet’ den forrige regjeringen tegnet rundt vår beredskap og operative evne. Jeg vil ha utfordringene opp på bordet. Bare slik kan vi løse dem. Søreide ønsker mer åpenhent og bedre kommunikasjon utad vedrørende Forsvarets prioriteringer og utfordringer for dermed å kunne bidra til å lukke gapet mellom retorikk og realitet. – Vi ønsker å bringe på det rene hva som er den egentlige situasjonen, sier Søreide videre.

– Det skal være stort rom for faglig brytning og diskusjon før beslutning treffes.

God demokratisk debatt ønskes velkommen av Norges Fredsråd, Søreides holdninger til åpenhet markerer en viktig endring av Forsvaret inn i det nye året!

 

Les hele artikkelen her og talen til Ine Eriksen-Søreide her