Kategori: Utlysninger

Vil du være praktikant på Fredshuset?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for over 20 orga­ni­sa­sjo­ner i det norske freds­po­li­tiske nett­ver­ket. Gjen­nom [...]

Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for over 20 organisasjoner i det norske fredspolitiske nettverket. Gjennom [...]

Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for 20 organisasjoner i norsk fredsbevegelse. Gjennom informasjonsformidling og politisk [...]

Vil du være praktikant i Norges Fredsråd?

Nor­ges Freds­råd er et para­ply­or­gan for 20 orga­ni­sa­sjo­ner i norsk fred­sbe­ve­gelse. Gjen­nom infor­ma­sjons­for­mid­ling og poli­tisk [...]

I fredens tjeneste

På Norges Fredsråds kontorer sitter en gjeng praktikanter som dedikerer arbeidsdagene sine utelukkende til fredsarbeid. [...]

Moderne og sentrale lokaler til leie på Fredshuset i Oslo

Fredshuset i Oslo leier ut et kontor på 16 kvm. Fredshuset befinner seg midt i [...]

Vi søker ny driftsansvarlig/regnskapsfører til Fredshuset

Nor­ges Freds­råd søker ny regnskapsfører/driftsansvarlig til Freds­hu­set i Oslo Freds­hu­set i Oslo er Nor­ges største og vik­tigste [...]

Vil du reise til New York og FN?

Glad i å skrive og samfunnsengasjert? Nei til Atomvåpen og Ukemagasinet Ny Tid inviterer ungdom [...]

Undervisningstilbud

Høsten 2013 vil Norges Fredsråd starte med et undervisningstilbud rettet mot elever i den videregående [...]

Fredshuset søker ny driftsansvarlig/regnskapsfører

Norges Fredsråd søker ny regnskapsfører/driftsansvarlig til Fredshuset i Oslo Fredshuset i Oslo er Norges største og [...]