Vil du reise til New York og FN?

Glad i å skrive og samfunnsengasjert? Nei til Atomvåpen og Ukemagasinet Ny Tid inviterer ungdom mellom 16-25 år til å delta i en essaykonkurranse om atomvåpen. Vinneren får dekket reise og en ukes opphold i New York i forbindelse med åpningen av FNs generalforsamling og høynivåmøtet for nedrustning den 26. september i år.

Hva: Skriv en tekst om hvorfor du mener verden må kvitte seg med atomvåpen. Du står fritt til å velge sjanger selv. Det kan dreie seg om en kronikk, et mer personlig essay eller et kåseri, men det må være sakprosa og ikke en skjønnlitterær tekst.

Lengde: Mellom 4-6000 tegn inkludert mellomrom.

Frist: 1. juli

Premie: En jury vil utrope vinnerbidraget. Vinneren vil få bidraget sitt på trykk i Ny Tid, og vil også få anledning til å delta på den første uken av FNs generalforsamling fra 23.-29. september, inkludert en egen høynivåsesjon om nedrustning den 26. september. Det vil forventes at vedkommende skriver en rapport om reisen og bidrar på et informasjonsmøte for å dele sine erfaringer.

Send ditt bidrag til Lars Gaupset, daglig leder i Nei til Atomvåpen, innen 1. juli. Oppgi også noen linjer om deg selv og hvor gammel du er. E-post: lars.gaupset@neitilatomvapen.org. Har du spørsmål, kan du kontakte Gaupset enten på e-post eller tlf: 979 72 086