Norge signerer FNs nye våpenavtale

I dag, mandag 3. juni, åpnes det for å undertegne den nye våpenhandelsavtalen (ATT) i FN. Statssekretær Gry Larsen skal signere ATT-avtalen som blant annet innebærer et forbud mot eksport av våpen hvis det er fare for at de vil bli brukt til folkemord, krigsforbrytelser, organisert kriminalitet eller av terrorister

Våpenhandelsavtalen som ble forhandlet frem i mars i år, har i fire år vært gjenstand for forhandlinger og diskusjoner i FN. Avtalen skal kunne regulere salg og kjøp av konvensjonelle våpen, inkludert ammunisjon eller deler og komponenter til slike våpen. Under forhandlingen i mars 2013, ble det i generalforsamlingen 154 land som stemte for avtalen, 3 land, henholdsvis Syria, Iran og Nord Korea, stemte mot avtalen og 23 land avsto. Avtalen trer i kraft når 50 land har ratifisert avtalen.

Samme avtale ble forsøkt fremforhandlet i 2012, men etter å ha forhandlet i fire uker ble den stoppet av USA, som siste dagen ytret at  «vi trenger mer tid». Det er derfor gledelig at man nå har kommet frem til en konsensus i generalforsamlingen. Det er ingenting som tilsier at Norge ikke kan ratifisere denne avtalen slik vårt lovverk er i dag. Norsk regelverk er i tråd med avtalen, men praksisen for norsk våpeneksport må skjerpes. Norske myndigheter bør i lys av dette også avstå fra å selge våpen til allierte hvis det er risiko for at de vil bruke våpnene i strid med menneskerettighetene eller selge de videre til land som kan tenkes å gjøre det!

Les mer om signeringen av ATT i dagens Aftenposten og Dagbladet