Undervisningstilbud

Høsten 2013 vil Norges Fredsråd starte med et undervisningstilbud rettet mot elever i den videregående skole. Hovedformålet med undervisningstilbudet er å stimulere ungdom til økt læring om fredsarbeid i Norge og internasjonalt. Norges Fredsråd og våre medlemsorganisasjoner ønsker å anvende våre kunnskaper til å øke ungdommens bevissthet om fredsarbeid og deres politiske påvirkningsmuligheter.

Vedlagt sendes tre utvalgte workshops som tilbys i samarbeid med tre av våre medlemsorganisasjoner: CISV, Nei til Atomvåpen og Norges Fredslag. Disse aktivitetene vil bli ledet av representanter fra hver organisasjon og vil bli innledet med en kort introduksjon av Norges Fredsråd.

Om opplegget:

– Passer for elever 16 år +

– Gruppestørrelse: 20-25 stk

– Ledes av 1-2 representanter fra vår organisasjon

– Tid: 90 min

– Sted: Fredshuset eller på deres skole

– Tilbudet er gratis

Undervisningstilbudet støtter opp om flere læringsmål i blant annet samfunnsfag vg1 og vg2, geografi, historie, religion og etikk, samt faget politikk, individ og samfunn, sosiologi og sosialantropologi, rettslære, historie og filosofi og politiske ideer og ideologier.

Hvis dette tilbudet kan være av interesse for deres skole, vil vi gjerne få tilbakemelding på dette og vi kan organisere aktiviteten videre i samarbeid med dere.

Med vennlig hilsen

Hedda Langemyr, Norges Fredsråd

Norges Fredsråd er en paraply og samarbeidsorganisasjon for 20 fredsorganisasjoner i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1945 for å skape en arena for diskusjon og debatt om fredsarbeid. Norges Fredsråd arbeider aktivt for kompetanseheving og bedre utnyttelse av kunnskapen i norske fredsmiljøer. Fredsrådets mandat som paraplyorganisasjon innbefatter også at vi skal være et nasjonalt kontaktpunkt for internasjonale fredsorganisasjoner og bidra til økt kontakt og koordinering mellom norsk og internasjonal fredsbevegelse. Organisasjonen ønsker å bidra med kunnskap om nedrustning, konflikthåndtering og fredsbygging. Innenfor disse områdene har Norges Fredsråd hatt og har blant annet fokus på forsvars og – sikkerhetspolitiske spørsmål, Norges militære engasjement gjennom FN og NATO, norsk våpenindustri, atomvåpen og FNs resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

 

CISV

 

Norges Fredslag

 

 

Nei til Atomvåpen