Intern tilskuddsordning for medlemmer

Til Norges Fredsråds medlemmer. For året 2013 disponerer Norges Fredsråd midler til en tilskuddsordning der våre medlemsorganisasjoner kan søke om økonomisk støtte til kompetansehevende tiltak og formålstjenlige reiseutgifter. Her kan du laste ned retningslinjene for søknad og søknadsskjema: Retningslinjer og søknadsskjema Det vil være fortløpende behandling av søknadene.  

Stipend for studenter fra diasporaen

Nansen Fredssenter vil bidra til kunnskapsutvikling i diasporaen. Derfor utlyser vi stipend for studenter med flyktning- eller innvandrerbakgrunn. Stipendets formål er å stimulere til økt kunnskap om betingelser for fredsbygging og demokratiutvikling i konflikt- og post-konfliktområder. De som kan søke er studenter med flyktning- eller innvandrerbakgrunn bosatt i Norge, som har valgt å studere tema […]

Norges Fredsråd søker praktikant for våren 2013

Norges Fredsråd er et paraplyorgan for 24 organisasjoner i norsk fredbevegelse. Gjennom informasjonsformidling og politisk påvirkningsarbeid arbeider Norges Fredsråd for nedrustning og konfliktløsning uten bruk av vold og ser militarisme, våpenallianser og skjev global fordeling på tvers av kulturelle forskjeller og politiske motsetninger. I tillegg har Norges Fredsråd driftansvar for det nyetablerte Fredshuset i Oslo […]

Praktikantstilling i International Peace Bureau

International Peace Bureau søker praktikant med mulighet for oppstart 30. juli 2012. Se arbeidsbeskrivelse på jobbeskrivelse for 2012. IPB søker kun kvinnelige kandidater som et ledd i å balansere kjønnsfordelingen blant kontorets ansatte. Det er også muligheter for å arbeide «eksternt» for IPB. Ta kontakt med IPBs Sekretariat ved interesse. Krav til søkere: – Kunne […]

Executive Leadership Programmes

International Peace and Development Training Centre (IPDTC) – www.patrir.ro/training  in Cooperation with engi – the Secretariat of the All Party Parliamentary Group on Conflict Issues 1. Making Peacebuilding Work: Improving Design and Strategic Impact, Quality and Effectiveness in Peacebuilding & Peace Support Operations (April 16 – 18, 2012);  2. Designing & Implementing Effective Monitoring and Evaluation for Peacebuilding […]

IPB On-line Course — Disarmament for Development

The new on-line course focussing on the International Peace Bureau ’s main area of work (Disarmament for Development) will now run from 27 March – 27 July 2012. If you have colleagues, friends, students or other conatcts who you think could be interested in paticipating as on-line students, please encourage them to explore the information […]

Hvordan sette dagsorden i Norge?

Fremdeles ledige plasser! Vil du lære hvordan man kan bruke media til å vekke til live en politisk død sak? Vil du lære om hvilke politiske verktøy som skal til for å skape forandring? Vil du være med å jobbe fram et endelig forbud mot atomvåpen? Denne høsten setter ICAN Norge ned to frivillige utvalg, […]

Professional oppurtunities in peacebuilding

PATRIR is now recruiting for 1 – 3 interns from the European Union or neighbouring countries to spend 12 months at PATRIR working with the Department of Peace Operations (DPO). All interns will also be able to take part in IPDTC advanced trainings for free, together with practitioners and policy makers from around the world. […]