IOGT: – Noen må tørre å være motkultur

Navn på organisasjon:IOGT Norge Grunnlagt:1878 Antall medlemmer:Rundt 3500 (5000 inkludert støttemedlemmer) Leder:Hanne Ringdal Intervju med Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT. Tekst og foto: Johanne Hoffart.  Hvordan er organisasjonen bygd opp?– Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon. Vi er inndelt i fem geografiske regioner, som selv består av undergrupper. Tidligere var folk tilknyttet ulike «losjer», men nå kaller […]

Nei til nye NATO: – Land som inngår allianser må ha samme formål

  Organisasjonens navn: Nei til nye NATO  Grunnlagt
: 1999 Antall medlemmer: Ingen formelle medlemmer, kun et arbeidsutvalg. Navn på leder
: Ingen formell leder, arbeidsutvalget fatter avgjørelser. Intervju med Ivar Johansen. Tekst og foto: Johanne Hoffart  Hvordan er organisasjonen bygd opp? – Nei til nye NATO er et arbeidsutvalg bestående av fem til seks mer eller mindre […]

International Conference on Nonviolence

Kvekerhjelpen og Norges fredsråd har, i forbindelse med kvekerhjelpens 50 årsjubileum og FNs internasjonale fredsdag, gleden av å invitere til Internasjonal Conference on Nonviolence den 21. september kl. 10 – kl. 16.  Konferansen holdes på Litteraturhuset i Oslo, der flere internasjonale foredragsholdere er invitert til å snakke om deres engasjement og erfaringer med ikkevold fra […]

Ny FN-resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet

FNs sikkerhetsråd vedtok 24. juni resolusjon 2106, som blant annet har formål om å styrke straffeforfølgelsen av mennesker som begår seksuelle overgrep i forbindelse med konflikt. Dette er den fjerde av seks resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet som spesielt omhandler seksuell vold i konflikt.   Les resolusjon 2106 her: http://www.un.org/en/sc/inc/pages/pdf/adv/sres21062013.pdf   Du kan også se […]

Nansenseminar: A seminar in dialogue approaches

Norges Fredsråd deltok på seminar i regi av Nansen Fredssenter 6 og 7.juni: » A seminar in dialogue approaches». Seminaret fant sted på Nansen Fredssenter i Lillehammer og ble innledet med presentasjon av «The Nansen Dialogue Approach» ved Goran Ljojanvic, Steinar Bryn og Nebosja Savija-Valha: OL på Lillehammer i 94′ knyttet Lillehammer til Sarajevo, som […]

Undervisningstilbud

Høsten 2013 vil Norges Fredsråd starte med et undervisningstilbud rettet mot elever i den videregående skole. Hovedformålet med undervisningstilbudet er å stimulere ungdom til økt læring om fredsarbeid i Norge og internasjonalt. Norges Fredsråd og våre medlemsorganisasjoner ønsker å anvende våre kunnskaper til å øke ungdommens bevissthet om fredsarbeid og deres politiske påvirkningsmuligheter. Vedlagt sendes […]

Fredspolitikk på agendaen

Tirsdag 28.mai inviterte Norges Fredsråd til fredspolitisk debatt på Fredshuset.Tradisjonelt har internasjonal politikk og fredspolitikk fått liten plass i valgkampen før Stortingsvalget og det er derfor Fredsrådet inviterte til debatt for å kunne heve fokus på dette før årets valgkamp. Paneldeltakerne denne kvelden bestod av Marielle Leraand, nestleder i Rødt, Snorre Valen, medlem i utenriks […]