Norges Kristelige Studentforbund: – Fred handler om strukturer, ikke ”fred i hjertet”

sara_nks

Organisasjon:
Norges Kristelige Studentforbund (NKS)

Grunnlagt:
1899

Antall medlemmer:
Mye utskifting, men til enhver tid rundt 100 aktive.

Leder:
Sara Moss

Intervju med Sara Moss. Tekst og foto: Johanne Hoffart

Hvordan er NKS bygd opp?
– Landsmøtet er vårt øverste organ, og vi har også et landsstyre. For tiden har vi tre aktive lokalforbund: i Oslo, Trondheim og Bergen. Vi har også to ansatte i 100% stilling.

Hvordan er NKS finansiert, og hvem er orga­ni­sa­sjo­nens vik­tigste støtte­spil­lere?
– Vi finansieres av en stiftelse som driver med utleie av eiendom til studenter og næringsvirksomhet. Utleievirksomheten er også en integrert del av det vi driver med, og har historisk sett vært rettet mot kollektiver for aktivister, selvberging og lignende. Det hender også at vi søker prosjektmidler fra LNU, men vi mottar ikke noe fast statsstøtte.

– Våre viktigste støttespillere er Skeiv Ungdom og Åpen Kirkegruppe. Vi har også samarbeidet med Fagforbundet, Raus Folkekirke og Norges Kristne Råd, for å nevne noen. For tiden samarbeider vi også med en palestinsk organisasjon som heter Palestinian Youth Ecumenical Movement.

I hvilken historisk kontekst ble NKS dannet i utgangspunktet?
– Det var i 1899, på en tid da mange begynte å organisere seg på nye måter. Vår tilblivelse hang sammen med opprettelsen av Kirkens Verdensråd. Med opprettelsen av dette fulgte verdensforbundet for kristne studenter, og det var nødvendig med nasjonal oppbygning.

Hvilken type fredsarbeid anser NKS som viktigst i dag?
– Generelt ønsker vi å støtte lokal ungdom slik at de bedre kan delta i sitt lokalsamfunn. Vi ønsker også å være en motvekt, og løfte fram stemmer som ikke blir hørt. Vi har, og har hatt, mye fokus på Palestina. Vi ønsker å få den palestinske ungdomsorganisasjonen inn i globale prosesser, og vi ønsker å belyse hvordan livet er for unge, kristne palestinere. I det kristne miljøet faller fokus ofte på Israel, og vi ønsker å være en motvekt til dette.

– Inntil i fjor var vi involvert i et fredsprosjekt på Sri Lanka. Vi brakte singalesere og tamiler sammen til dialog. Vi samler også inn penger til et lite kvinnesenter på Vestbredden i Palestina.

Hva er det NKS ønsker å oppnå?
– Vi ønsker fred, rettferdighet og likestilling i hele verden. Det kan vi bidra til ved å være et felleskap hvor unge mennesker kan komme for å frigjøres, og for å sette andre fri. Da mener jeg fri i form av frihet fra undertrykkelse og fordommer. Frihet fra det som hindrer oss i å være slik Gud har skapt oss.

– Helt konkret jobber vi nå for at alle skal få lov til å gifte seg i kirka, uavhengig av legning.

Hvem er det NKS ønsker å påvirke?
– Først og fremst vil vi påvirke Den norske kirkes ledelse, og vi ønsker å styrke kirkedemokratiet. Sekundært driver vi opplysningsarbeid på grasrotnivå. Vi jobber tett med prester, og ønsker at både studenter og andre skal få mot til å reagere på urettferdig behandling.

– Vi jobber også med å påvirke nordmenn som ønsker å reise på såkalte pilegrimsturer. Vi oppfordrer folk til å ikke velge visse israelske selskaper, og driver opplysning om forholdene der.

Hvorfor bør man engasjere seg i NKS?
– Man bør engasjere seg hos oss hvis man er en student som ønsker å kjempe for mer rettferdighet, likestilling og solidaritet i en setting der man kan være åpen om tro. Vi er organisasjonen for kristne som ønsker å sette kristen tro ut i praksis.

Hva er fred for deg?
– Selv om det kan virke passivt, tenker jeg på det som frihet fra ufred. For hvem kan eie freden? Jeg tror definisjonsmakten uansett må ligge hos de som har opplevd fravær av fred. Videre mener jeg at krig og fred er politisk: Det handler om strukturer, ikke fred i hjertet. Dét hjelper ikke stort i møtet med granatene.