Vi minner Lars Andreas Larssen

Lars Andreas Larssen (1935-2014) bisettes i dag. Han viste et stort sosialt engasjement som medførte at han i flere år prioriterte fredsarbeid framfor skuespilleryrket.

I 1962 startet Larssen sammen med sin daværende kone, Sonja Lid, Norges første fredskontor; Fredskontoret i Stavanger.  Larssen var styremedlem i Norsk Kvinnesaksforening og en av initiativtakerne til Nordland Akademi for kunst og vitenskap.

Larssen og Fredskontoret var en viktig røst i kampen mot atomvåpen, mot apartheid-politikken og mot Norges alliansepolitikk. Forkjempere i kampen for likestilling og grunnleggende rettigheter. Larssen var med på å skape et fundament for fredsarbeid ved å løfte spørsmålet om fred i norsk innenriks- og utenrikspolitikk. Fredshuset skal videreføre arbeidet som så mange før oss har lagt til rette for, og ivaretar kreftene, enkeltmenneskene og historiene som har gjort det mulig. Vi skal skape et rom og en arena for en bred og folkelig diskusjon rundt freds- og sikkerhetspolitikk, for en samlet og mer helhetlig fredsbevegelse, for å styrke den fredspolitiske debatten og sørge for at flere stemmer blir hørt.

Lars Andreas Larssen, takk for at du gikk i bresjen. Vi fortsetter arbeidet samlet på Fredshuset. Hvil i fred.

Les Hedda Langemyr sin hyllest til Fredskontoret i boka «I strid for fred», her: Fredshuset-bosted for både gamle og nye fredskritikere