Peace starts at home

Tirsdag 12. juni arrangerte Norges Fredsråd faglunsj på Fredshuset der Christiane Seehausen fra Nansen Fredssenter fortalte om noen av hennes erfaringer fra dialog- og diasporarbeid i Norge.  Nansen Fredssenter har lenge jobbet med dialog i relasjon til diasporaer, blant annet i forbindelse med mangfoldsarbeid i norske kommuner. Seehausen definerte diasporaer som en gruppe mennesker som […]

Nansen Fredssenters dialog- og diasporaarbeid

Tid: 12. juni (tirsdag), kl. 12-13.30 Sted: Fredshuset (Møllergata 12) I mai arrangerte vi faglunsj med Nansen Dialog der Steinar Bryn og Ingunn Skurdal introduserte deres arbeid med dialog som konflikthåndteringsmetode i tidligere Jugoslavia. Arrangementet var vellykket og derfor inviterer vi Christiane Seehausen fra Nansen Fredssenter til faglunsj 12.juni. Seehausen skal snakke om Nansen Fredssenter […]

Faglunsj med Nansen Dialog-nettverket

Tid: tirsdag 22. mai, kl. 12-13.30 Sted: Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo Nansen Dialog-nettverket vil snakke om sitt arbeid med dialog som konflikthåndteringsmetode i tidligere Jugoslavia. I 15 år har de jobbet med lærere, journalister, ungdommer, jurister, politikere og andre for å skape fredelige løsninger i lokalsamfunn på Balkan preget av fordommer, fiendebilder, segregering, frykt […]

AFGHANISTAN: WAYS FORWARD

18. november inviterer Afghanistankomiteen til heldagsseminar på Litteraturhuset i Oslo. En rekke innledere fra inn- og utland kommer for å dele sine perspektiver på fredsprosessen, effektiv utvikling, sivilsamfunnets potensial og Norges forpliktelser etter 2014. Etter hvert som den internasjonale militære tilbaketrekningen står for døren, er det pessimisme og usikkerhet som preger analysene av hva fremtiden […]