IOGT: – Noen må tørre å være motkultur

Navn på organisasjon:IOGT Norge Grunnlagt:1878 Antall medlemmer:Rundt 3500 (5000 inkludert støttemedlemmer) Leder:Hanne Ringdal Intervju med Cecilie Widnes, generalsekretær i IOGT. Tekst og foto: Johanne Hoffart.  Hvordan er organisasjonen bygd opp?– Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon. Vi er inndelt i fem geografiske regioner, som selv består av undergrupper. Tidligere var folk tilknyttet ulike «losjer», men nå kaller […]

Nei til nye NATO: – Land som inngår allianser må ha samme formål

  Organisasjonens navn: Nei til nye NATO  Grunnlagt
: 1999 Antall medlemmer: Ingen formelle medlemmer, kun et arbeidsutvalg. Navn på leder
: Ingen formell leder, arbeidsutvalget fatter avgjørelser. Intervju med Ivar Johansen. Tekst og foto: Johanne Hoffart  Hvordan er organisasjonen bygd opp? – Nei til nye NATO er et arbeidsutvalg bestående av fem til seks mer eller mindre […]

International Conference on Nonviolence

Kvekerhjelpen og Norges fredsråd har, i forbindelse med kvekerhjelpens 50 årsjubileum og FNs internasjonale fredsdag, gleden av å invitere til Internasjonal Conference on Nonviolence den 21. september kl. 10 – kl. 16.  Konferansen holdes på Litteraturhuset i Oslo, der flere internasjonale foredragsholdere er invitert til å snakke om deres engasjement og erfaringer med ikkevold fra […]

Ny FN-resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet

FNs sikkerhetsråd vedtok 24. juni resolusjon 2106, som blant annet har formål om å styrke straffeforfølgelsen av mennesker som begår seksuelle overgrep i forbindelse med konflikt. Dette er den fjerde av seks resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet som spesielt omhandler seksuell vold i konflikt.   Les resolusjon 2106 her: http://www.un.org/en/sc/inc/pages/pdf/adv/sres21062013.pdf   Du kan også se […]

Nansenseminar: A seminar in dialogue approaches

Norges Fredsråd deltok på seminar i regi av Nansen Fredssenter 6 og 7.juni: » A seminar in dialogue approaches». Seminaret fant sted på Nansen Fredssenter i Lillehammer og ble innledet med presentasjon av «The Nansen Dialogue Approach» ved Goran Ljojanvic, Steinar Bryn og Nebosja Savija-Valha: OL på Lillehammer i 94′ knyttet Lillehammer til Sarajevo, som […]

Undervisningstilbud

Høsten 2013 vil Norges Fredsråd starte med et undervisningstilbud rettet mot elever i den videregående skole. Hovedformålet med undervisningstilbudet er å stimulere ungdom til økt læring om fredsarbeid i Norge og internasjonalt. Norges Fredsråd og våre medlemsorganisasjoner ønsker å anvende våre kunnskaper til å øke ungdommens bevissthet om fredsarbeid og deres politiske påvirkningsmuligheter. Vedlagt sendes […]

Fredspolitikk på agendaen

Tirsdag 28.mai inviterte Norges Fredsråd til fredspolitisk debatt på Fredshuset.Tradisjonelt har internasjonal politikk og fredspolitikk fått liten plass i valgkampen før Stortingsvalget og det er derfor Fredsrådet inviterte til debatt for å kunne heve fokus på dette før årets valgkamp. Paneldeltakerne denne kvelden bestod av Marielle Leraand, nestleder i Rødt, Snorre Valen, medlem i utenriks […]

Gjennombrudd i FARC-forhandlingene

Colombias regjering og opprørgruppen FARC har etter lengre fredsforhandlinger blitt enige om en jordreform som skal gi fattige bønder jordbruksarealet tilbake. Jordreform var også målet da fattige bønder grep til våpen på 1960-tallet og som førte til at FARC ble opprettet. Konflikten har også dratt med seg flere problemer, som narkotikahandel og gisselaksjoner. De fire […]