Nansenseminaret 2012

Torsdag til fredag 14.-15. juni deltok sekretariat og medlemmer i Norges Fredsråd på det årlige Nansenseminaret på Nansen Fredssenter i Lillehammer. Under følger en beskrivelse av de to dagene (på engelsk og norsk). Torsdag 14. juni: First day of Nansen seminar was dedicated mainly to Responsibility to Protect (R2P) intervention. The audience could hear the […]

Peace starts at home

Tirsdag 12. juni arrangerte Norges Fredsråd faglunsj på Fredshuset der Christiane Seehausen fra Nansen Fredssenter fortalte om noen av hennes erfaringer fra dialog- og diasporarbeid i Norge.  Nansen Fredssenter har lenge jobbet med dialog i relasjon til diasporaer, blant annet i forbindelse med mangfoldsarbeid i norske kommuner. Seehausen definerte diasporaer som en gruppe mennesker som […]

Nansen Fredssenters dialog- og diasporaarbeid

Tid: 12. juni (tirsdag), kl. 12-13.30 Sted: Fredshuset (Møllergata 12) I mai arrangerte vi faglunsj med Nansen Dialog der Steinar Bryn og Ingunn Skurdal introduserte deres arbeid med dialog som konflikthåndteringsmetode i tidligere Jugoslavia. Arrangementet var vellykket og derfor inviterer vi Christiane Seehausen fra Nansen Fredssenter til faglunsj 12.juni. Seehausen skal snakke om Nansen Fredssenter […]

Faglunsj med Nansen Dialog-nettverket

Tid: tirsdag 22. mai, kl. 12-13.30 Sted: Fredshuset, Møllergata 12, 0179 Oslo Nansen Dialog-nettverket vil snakke om sitt arbeid med dialog som konflikthåndteringsmetode i tidligere Jugoslavia. I 15 år har de jobbet med lærere, journalister, ungdommer, jurister, politikere og andre for å skape fredelige løsninger i lokalsamfunn på Balkan preget av fordommer, fiendebilder, segregering, frykt […]