Ny FN-resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet

FNs sikkerhetsråd vedtok 24. juni resolusjon 2106, som blant annet har formål om å styrke straffeforfølgelsen av mennesker som begår seksuelle overgrep i forbindelse med konflikt. Dette er den fjerde av seks resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet som spesielt omhandler seksuell vold i konflikt.
 
 
Du kan også se hele diskusjonen fra sikkerhetsrådet på FNs web-TV sider:
 
 
Selv om resolusjonen ble enstemmig vedtatt, var det enkelte land i rådet (Kina og Russland + Aserbajdsjan og Pakistan) som på forhånd mente at konflikt-relatert seksuell vold er et tema som ligger utenfor sikkerhetsrådets mandat – så lenge slike overgrep begås i land som ikke utgjør en trussel mot internasjonal ferd og sikkerhet. Mer om dette og andre kontroversielle sider ved resolusjonen kan du lese her: