Nansenseminar: A seminar in dialogue approaches

Norges Fredsråd deltok på seminar i regi av Nansen Fredssenter 6 og 7.juni: » A seminar in dialogue approaches».

Seminaret fant sted på Nansen Fredssenter i Lillehammer og ble innledet med presentasjon av «The Nansen Dialogue Approach» ved Goran Ljojanvic, Steinar Bryn og Nebosja Savija-Valha: OL på Lillehammer i 94′ knyttet Lillehammer til Sarajevo, som var vertskap for OL i 1984. Det ble et sterkt fokus på den pågående konflikten og situasjonen i Bosnia og Herzegovina og OL-komiteen i Norge tok initiativ til å opprette et bistandsfond. Takket være dette fondet, kunne man i 1995 samle fremtidige ledere fra Bosnia og Herzegovina på Nansenskolen på Lillehammer. Under denne samlingen ble oppløsningen av Jugoslavia diskutert; hvorfor ble den så voldelig og hva kan man gjøre for å gjenoppbygge og etablere kommunikasjonen og samarbeidet man tidligere hadde. Dette utviklet seg til flere møter i årene som kom, men nå også med deltakere fra flere land i eks – Jugoslavia. I år 2000 ble det etablert ti Nansen Dialog sentere i Kroatia, Bosnia og Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Serbia og Makedonia med det mål å utvikle dialogarbeidet, nettverksbygging og fredsbygging i lokalsamfunnene.

Nansen Dialog baserer seg på tre prinsipper: 1) bevegelse 2) synlighet og 3) relasjoner. Dialog, slik Steinar Bryn definerer det, er et verktøy til å forstå hvorfor en konflikt er så vanskelig å løse og hvorfor det på begge sider er så mye negative følelser. Dialogseminarene har utviklet seg over tid og har hatt ulike fokus, men dialog har hele tiden blitt sett på som en holdning og en måte å kommunisere på. Deltakerne vil ikke «løse» de politiske spørsmålene, men de fleste deltakerne vil ha en bedre forståelse av hvorfor disse spørsmålene er vanskelig å løse, hvilket kan øke mulighetene for å oppnå bærekraftige løsninger på lang sikt. En viktig nøkkel i dialog er Q&A, spørsmål og svar. Dette fordi man ikke alltid vet svarene, men også fordi man baserer livet sitt på fordommer og forventninger. Livserfaring gir deg kjennskap til hva man kan forvente av ulike situasjoner, derfor er det viktig å utfordre de sannhetene vi har skapt, men som oppfattes ulikt eller ikke eksisterer hos andre.

Videre ble Transformative Dialogue presentert av Erik Cleven. Transformative dialogue er en tilnærming til mennesker i konflikt og hvor man fokuserer mer på samhandling enn problemløsning. Hovedformålet med transformative dialogue er å endre kvaliteten på konfliktinteraksjonen mellom mennesker i ett samfunn, fra destruktiv til konstruktiv og til å hjelpe mennesker i å finne klarhet nok til å kunne ta beslutninger rundt en konflikt. Den store hovedforskjellen mellom Nansen-tilnærmingen til dialog og Transformative dialogue er hvordan de ser på rollen til en tredjepart i en dialog. Transformative dialogue-tilnærmingen mener at man bør skape rom for samtaler folk ønsker å ha, individuelt eller i grupper. Videre bør man støtte de som deltar i dialogen, men ikke presse de som deltar til å komme frem til enighet eller forsoning. Det vil si at en tredjepart ikke skal presse frem en bestemt prosess eller sette en agenda, den må deltakerne komme frem til selv.

Presentasjonene ble etterfulgt av samtaler og diskusjoner rundt disse tilnærmingene, først i grupper, deretter i plenum. Det var uenigheter rundt hvilken tilnærming som er den optimale og det ble diskutert fordeler og ulemper ved disse to tilnærmingene til dialog.

Nansen Fredssenter hadde også besøk av Lidwien Kapteijns, professor i historie ved Wellesley College, USA, som presenterte sitt arbeid og sin bok «Clan Cleansing in Somalia. – The ruinous legacy of 1991». Kapteijins har studert den somaliske borgerkrigen og hvordan de selv ser på den. Kapteijns har gjennom studier av nyhetsreportasjer, muntlige intervjuer, studie av dikt og radioopptak kommet frem til denne boka som gir innblikk i borgerkrigen i Somalia, bakgrunnen og hvorfor hun hevder at det ikke var klaner som drepte folk, men enkeltmennesker som drepte i klanens navn.

– Oppsummert et spennende seminar om dialog og dens tilnærminger – viktige temaer som vår medlemsorganisasjon, Nansen Fredssenter, jobber med til daglig.