CISV Norge: – Man kriger ikke mot sine egne venner

andreas

Organisasjon: 
CISV Norge

Grunnlagt:
1951

Antall medlemmer:
2.486

Daglig leder:
Andreas Underland Mjelva

Intervju med Andreas Underland Mjelva. Tekst og foto: Johanne Hoffart.

Hvordan er organisasjonen bygd opp?
Vi har et sentralstyre bestående av fem frivillige styremedlemmer. Dette velges inn av vårt øverste organ, landsmøtet, som igjen består av fylkeslagene. Vi har et sekretariat med 3,4 ansatte, inkludert to EVS-voluntører. Vi har 11 nasjonale komiteer som er ansvarlige for de ulike programområdene våre, samt 14 fylkeslag og 22 lokallag. Alle er engasjert på frivillig basis med unntak av sekretariatet.  

Hvem er organisasjonens viktigste støttespillere?
Vi får mesteparten av driftsstøtten vår fra Fordelingsutvalget, som er underlagt Bufdir [Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet]. Vi mottar ofte prosjektstøtte fra LNU og Frifond, pluss at Aktiv Ungdom og Fredskorpset har gått inn og støttet nasjonale prosjekter. Fylkeslagene finansieres hovedsakelig av Frifond, medlemskontingent og UDI. Det hender vi gjør egne avtaler med bedrifter i forbindelse med leirer. På siden av det økonomiske, bidrar Frivillighet Norge og LNU med rådgivning og kurs.

I hvilken historisk kontekst ble CISV Norge dannet?
CISV ble dannet av Doris Allen. Etter andre verdenskrig ønsket hun å skape bedre ledere enn det man hadde sett under krigen; hun ville skape fordomsfrie ledere. Da kom hun på idéen om å arrangere internasjonale leirer for 11-åringer. Doris Allen mente 11-åringer ikke har bygd opp de samme fordommene som eldre barn og voksne har.

Den første barneleiren fant sted i Cincinnati i 1951, og seks norske 11-åringer deltok på denne. Som et resultat ble CISV dannet også i Norge. I dag finnes det nasjonale CISV-organisasjoner i over 60 land, og over 230.000 barn og unge har deltatt på ulike leirer gjennom rundt 6000 internasjonale programmer.

Hvilken type fredsarbeid anser dere som viktigst i dag, og på hvilken arena?
Det viktigste for CISV er fredsutdanning. Det er viktig for oss at barn og ungdom får kjennskap til de globale utfordringene verden står overfor, og at de gis muligheten til å bygge vennskap på tvers av landegrenser. Vi starter med de unge, og ønsker ikke at foreldrenes eventuelle fordommer skal smitte over på dem.

Erfaring med andre kulturer og mennesker gir økt kunnskap om det man snakker om, som kan bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted – et mer rettferdig og fredelig sted. Det er på grasrota, i relasjoner mellom mennesker, at fred virkelig skapes og konflikter forebygges.

Hva ønsker CISV å oppnå på lang, og på kort sikt?
Idéen er at man aldri vil gå til krig mot folk som er dine egne venner. Derfor ønsker vi at barn og unge knytter nære bånd til folk fra hele verden, slik at de kan se seg selv som en del av det globale samfunnet. Vi ønsker å se at man går sammen på tvers av landegrenser for å gjøre verden til et bedre sted for alle, og at man inkluderer framfor å ekskludere. Vi ønsker at vennskap er noe man inngår basert på hvem du er, framfor hvor du kommer fra.

På kort sikt ønsker vi at de som deltar på programmene våre skal få økt forståelse, venner fra hele verden, samt oppleve personlig utvikling. Dette året arrangerer vi sju leirer der barn og unge fra ulike lokallag deltar sammen med barn og unge fra lokale asylmottak. Neste sommer skal vi arrangere 12 internasjonale fredsleirer i Norge, og vi skal sende rundt 500 norske barn og unge på leir i løpet av 2014. Vi jobber også kontinuerlig for å bedre kvaliteten på fredsutdanningen vår, for tiden gjennom et utvekslingsprosjekt med CISV Colombia.

Hvem er det CISV ønsker å påvirke?
Vi vil først og fremst påvirke norske barn og ungdommer, men også deres foreldre, studenter og andre som er involvert i prosjektene våre. Vi ønsker at barna selv lar seg påvirke av opplevelsene de har på leir. Da vi er en ikke-politisk og ikke-religiøs organisasjon, involverer vi oss ikke direkte i politiske prosesser. Vi går heller inn i den generelle befolkningen, og ønsker å se folk ta avgjørelser som ikke baserer seg på fordommer og manglende kunnskap.

Hvorfor bør man engasjere seg i CISV?
Dette er tredelt. Som forelder kan du gi barnet ditt en unik mulighet til å lære mer om verden vi lever i, pluss at barnet ditt kan få venner som varer livet ut. Som deltaker vil du få en internasjonal opplevelse du aldri vil glemme: Du får lære om globale utfordringer, og kan samtidig innse at José fra Ecuador og Suvir fra India har mer til felles med deg enn dine egne klassekamerater. Som leder eller stab på leir kan du opparbeide deg internasjonal ledererfaring samtidig som du er med på å gi barn og unge gode opplevelser.

Hva er fred for deg?
Det er i alle fall mer enn fravær av krig – det er også fravær av mentalt og fysisk misbruk. Positiv fred, som Johan Galtung kalte det. Man kan leve i et fredelig land, men samtidig oppleve at man ikke lever i fred på grunn av mobbing og ekskludering. Fred er ikke kun et mål i seg selv, men en verdi og en måte å leve på.