Asle spår: linjene består

Forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt Asle Toje besøker Fredshusets valgvake, og spår hvordan det freds-og utenrikspolitiske bildet kan endre seg med en ny regjering. 

Toje tror det skal godt gjøres av de borgerlige partiene å endre de store linjene i utenrikspolitikken, da disse allerede er tungt etablert av Arbeiderpartiet.

– De borgerlige vil måtte sette fotnoter til politikken som allerede er satt, tror han.

Personavhengig kurs
I forhold til ministerpostene tenker Toje at utenriksministerposten og en eventuell endret kurs av utenrikspolitikken vil være personavhengig. Han spår at posten vil gå til Ine Marie Eriksen eller Børge Brende, og tror vi vil se større endringer med sistnevnte.

– Børge Brende ligger til venstre for Støre når det kommer til utenrikspolitikk, mener Toje.

For øvrig tror Toje fredsbevegelsen kan nyte godt av KrF i regjering, og at det vil være gode muligheter for samarbeid med dem så lenge man gir dem små mål de kan være med på å oppnå.

Heller utenfor enn innenfor
Toje anbefaler fredsorganisasjonene å la være å binde seg for tett til et gitt parti eller en gitt regjeringskonstellasjon. 

– Det kan være vel så bra å utøve politisk press fra ”utsiden” framfor fra innsiden, tenker Toje, som har erfart at det er lettere å øve innflytelse gjennom offentlige kanaler framfor gjennom det han kaller Jonas Gahr Støres ”dialogeri”.   

Spillerom
I forhold til våpeneksport tror Toje en regjeringsendring kan skape et spillerom for å endre den rødgrønne regjeringas subsidieringspraksis.

– Her kan det ligge potensiale, men da er man helt avhengig av å skape en folkelig opinion, mener Toje. 

valgvake

Fra valgvaken på Fredshuset