Norske rederier bidrar til andre lands rustningskappløp

Samtidig som Kina og Vietnam ruster opp i et et intenst kappløp for å sikre seg områder i Sør-Kinahavet, supplerer det norske rederiet Eide Marine Services begge parter med krigsmateriell. Dette kommer frem i en rapport fra den amerikanske tenketanken C4ADS.

Frakt av krigsmateriell er en av nisjene til Eide, -vi driver ikke med våpenhandel, dette handler kun om logistikk uttaler Georg Eide. Det er en fraktjobb, det dreier seg ikke om politikk. Videre presiserer Eide at de ikke leverer våpen til partene i Syria. 

Hedda Langemyr, leder i Norges Fredsråd, er svært skeptisk til denne type holdninger. – At norske rederier bidrar til andre lands rustningskappløp er problematisk, om enn ikke ulovlig uttaler Langemyr til Klassekampen torsdag. Det at norske rederier spiller en så sentral rolle i våpenhandel og at denne praksisen kun er drevet av profitt, stiller store krav til regjeringen som nå må sørge for at lovverket blir fulgt.

 

Kilde: “Tjener på krigshissing” i Klassekampens papirutgave 12.09.13