Gjennombrudd i fredsforhandlingene i Colombia

I snart et år har forhandlere fra Colombia og FARC-geriljaen forhandlet om en fredelig løsning på konflikten i Colombia. NRK annonserer i dag at partene kommer til å kunngjøre et gjennombrudd i forhandlingene i løpet av dagen.  Norge og Cuba er støttespillere og tilretteleggere for fredsprosessen, som forsøker å få en slutt på 50 år med […]

Mindretallsregjering kan skape god fredsdebatt

De fire borgerlige partiene er nå blitt enige om at de to borgerlige partiene, Høyre og Fremskrittspartiet, skal forhandle videre om en regjeringsplattform og sammen danne en mindretallsregjering. Kristelig Folkeparti og Venstre har forpliktet seg til å støtte den borgerlige regjering på bakgrunn av en avtale om et felles verdigrunnlag. Norges Fredsråd er av den oppfatning […]

HVERDAGSPOLARISERING

Fredsrådet kritiseres for å fravike fra primitiv tofrontsdebatt.   Forrige mandag inviterte Fredsrådet og Fredshuset til lunsjseminar med den israelske aktivisten Ruth Hiller. Arrangementet bar tittelen ”a jewish voice for peace”, og Hiller snakket om hvordan hun og hennes organisasjon ønsker å sette demilitarisering på agendaen i Israel. I forbindelse med dette har vi mottatt en […]

«NEW PROFILE» MOT NORMALISERING AV MILITARISERING

Medgrunnlegger av organisasjonen «New Profile», Ruth Hiller, så seg nødt til å forlate både sionismen og Kibbutz-sosialismen i kampen mot militarisering i Israel.    Tekst og foto: Johanne Hoffart Ruth Hiller vokste opp i USA, men emigrerte til Israel som del av Kibbutz-bevegelsen på 1970-tallet. Hun kom til Israel med en sterk tro på det israelske prosjektet, […]

Norden for fred?

Hvilke kompetanse og erfaringer finnes i nordiske fredsorganisasjoner? Norges Fredsråd var denne helgen til stede i København ved oppstarten av nettverket «Norden for fred?». Samarbeidet som foregår mellom høsten 2013 og våren 2016 samler seks organisasjoner i de nordiske landene – Norges Fredsråd, Ålands fredsinstitutt, Finlands Fredsforbund, Peace Alliance Denmark, Föreningen Norden Sverige og institusjonen for […]

FORSONINGENS FORUTSETNINGER

Voldelige konflikter bryter tillitsbånd mellom individer, mellom samfunn, og mellom nasjoner. Hvordan kan sivilsamfunnet jobbe for å lege gamle sår, og når er det på sin plass å gjøre det?  Tekst og foto: Johanne Hoffart I anledning Kvekerhjelps femtiårsjubileum og FNs internasjonale dag for fred arrangerte Kvekerhjelp og Norges Fredsråd konferansen ”International Conference on Nonviolence” […]

«FEIGING» – EN HEDERSTITTEL?

Gjennom oppveksten i det han kaller en ”strong man’s culture” godtok Hezron Masitsa å bli stemplet som feig når han ikke ville slåss. En valgt, men også medfødt voldsmotstand ble hans vei i livet. Tekst og foto: Johanne Hoffart Hezron er en populær fyr, kan resepsjonisten på hotellet fortelle meg. Men han slår meg likevel […]

Program til International Conference on Nonviolence

Nå er programmet klart til Internasjonal Conference on Nonviolence, som holdes lørdag den 21. september kl. 10 – kl. 16 på Litteraturhuset. Programmet er fylt med flere spennende internasjonale foredragsholdere, som kommer for å snakke om deres engasjement og erfaringer med ikkevold fra henholdsvis Rwanda, Kenya, Palestina og Israel.   Vi gleder oss til å […]

CISV Norge: – Man kriger ikke mot sine egne venner

Organisasjon: CISV Norge Grunnlagt:1951 Antall medlemmer:2.486 Daglig leder:Andreas Underland Mjelva Intervju med Andreas Underland Mjelva. Tekst og foto: Johanne Hoffart. Hvordan er organisasjonen bygd opp?– Vi har et sentralstyre bestående av fem frivillige styremedlemmer. Dette velges inn av vårt øverste organ, landsmøtet, som igjen består av fylkeslagene. Vi har et sekretariat med 3,4 ansatte, inkludert to EVS-voluntører. […]