Bestemødre For Fred: – En bedre verden for alle verdens barn og barnebarn

bff

Intervju med Anna Cathrine Hellstenius

Tekst og foto: Johanne Hoffart

Organisasjon:
Bestemødre For Fred (BFF)

Grunnlagt:
2003

Antall medlemmer:
10-15 aktive, samt ca. 15 passive

Leder:
Anna Cathrine Hellstenius

Hvordan er organisasjonen bygd opp?
– Det er totalt flat struktur, og alt arbeid er ulønnet. Vi har en kasserer.

Hvem er organisasjonens viktigste støttespillere?
– Norges Fredsråd er vår viktigste støttespiller. Av økonomiske støttespillere kan nevnes UD, samt bidrag fra medlemmer og andre frivillige bidrag.

I hvilken historisk kontekst ble organisasjonen dannet i utgangspunktet?
– Organisasjonen ble bygget på «Bestemødre mot atomvåpen» som fungerte fra 1987 til 2003. Den ble nedlagt, og «Bestemødre for fred» ble dannet av to medlemmer av den tidligere gruppen.

Hvilken type fredsarbeid anser dere som viktigst i dag?
– Vi mener nedrustning og konfliktløsning  er det viktigste.  Vår arena er på gateplan – vi vil informere vanlige mennesker. Derfor deler vi ut selvproduserte løpesedler på gata utenfor Stortinget ukentlig. Én gang i måneden gir vi også Storting og regjering våre løpesedler.

Hva ønsker dere å oppnå på lang, og på kort sikt?
– På lang sikt ønsker vi å påvirke folk og politikere slik at vi får en bedre verden for alle verdens barn og barnebarn. På kort sikt vil vi ha jevnlig kontakt med vanlige mennesker på gaten. Vi vil informere Storting og regjeringa, og ikke minst skoleklasser og unge som skal til Stortinget.

Hvem er det Bestemødre For Fred ønsker å påvirke?
– Vi mener at det først og fremst er vanlige mennesker som trenger bedre informasjon. Vi er en partipolitisk uavhengig gruppe som mener påvirkning på grasrotplan er viktig.

Hvorfor bør man engasjere seg i akkurat Bestemødre For Fred?                    
– Vi mener at engasjerte, ressurssterke eldre trengs i fredsarbeid. Og vi trenger flere aktive for å kunne nå ut til flere.

Hvordan vil du definere fred?
– Fred er å løse konflikter uten våpen. Fred er at alle har like rettigheter. Fred er respekt for menneskerettighetene og folkeretten.