Hvem mener du fortjener Nobels fredspris?

1.februar går fristen ut for nominasjon til Nobel Fredspris, og en ny komite skal vurdere de mellom 200 og 300 bidragene som kommer inn. Vi ønsker å rette dagens debatt mot Nobelkomiteens sammensetning, og til slutt spørre deg: hvem mener du fortjener Nobels fredspris?
 
I følge Alfred Nobels testament skal fredsprisen gå til den som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser. Respekt for menneskerettigheter er en forutsetning for folks forbrødring, og internasjonal fred. 
 
De siste års utdelinger av prisen har vært preget av både hyllest og kritikk. Hyllet for å ha vært en kontroversiell pris som har sparket både øst og vest, kritisert for ikke å ha tatt hensyn til Alfred Nobels statutter. Norske og utenlandske aktører som er kritiske til de siste års utdelinger mener prisen i større grad enn tidligere  gjenspeiling av vestlig, og særlig norsk, politikk.
 
Når komiteen nå skal byttes ut er det nødvendig med en bred debatt rundt komiteens sammensetning. Er dagens ordning god nok, eller bør den profesjonaliserte fredspolitiske bevegelsen få en sterkere stemme? Hvilke personer er best egnet til å forvalte Alfred Nobels testament – politikere eller fagfolk? 
 
Norges fredsråd mener at når prisen i dag blir sett på som en forlengelse av Stortingets politikk, kan dette føre til misforståelser rundt prisens uavhengighet, og dermed stå i fare for å miste sin tyngde i internasjonal sammenheng. En sammensetning med flere personer som jobber profesjonelt innenfor det fredspolitiske fagfelt har en større faglig tyngde og vil derfor bedre kunne ivareta Alfred Nobels testament. Vi mener at Nobels Fredspris og dens fremtidige vinnere vil tjene på å få flere internasjonale og nasjonale fredseksperter inn i komiteen. 
 
Hva mener du?
 
Prisen har de seneste årene gått til tunge institusjoner og flere menneskerettighetsforkjempere. I forbindelse med fristen for nominasjoner 1.februar ønsker vi nå høre din stemme! Hvem mener DU fortjener Nobels Fredspris? Send forslag med begrunnelse til elise@norgesfredsrad.no eller/og skriv en kommentar i kommentarfeltet under – så tar vi debatten videre!