Fredssamtaler – den eneste løsningen for Syria

En politisk løsning er den eneste løsningen på konflikten i Syria. Landene som omtales som ”Syrias venner” representert ved utenriksminister John Kerry, uttalte i dag at en fredskonferanse må skje og forsøker nå å legge press på opprørsgruppene i Syria for å sikre deltagelse. Mye står på spill for fredskonferansen som skal foregå i Sveits 22.januar. Assad har ikke noe fremtid i i syrisk politikk, uttaler gruppen.

En splittet opposisjon

Det hersker stor usikkerhet rundt hvilke rolle opposisjonsgrupper støttet av vesten har kapasitet og mulighet til å spille i den kaotiske krigen. Opposisjonsgruppen har heller ikke gitt klarsignal om at de vil delta på konferansen og har utsatt fristen til 17.januar. Den Russiske utenriksministeren, Lavrov, er usikker på om den svært splittede opposisjonen har kapasitet til å ta sin del av en eventuell fredsavtale.

Store humanitære behov

Det er i dag flere områder som ikke får tilgang på humanitær hjelp da disse er blokkert av ulike opprørsgrupper. Et av målene i en freddsavtale vil derfor være å få tilgang til slike områder, Lavrov er likevel skeptisk til en fredsavtale for enhver pris. En fredssamatle kan potensielt bli misbrukt av terrorister, uttaler Lavrov. Kerry innrømmer også at den heterogene massen av opprørsgrupper gjør ’likningen’ vanskeligere, men påpeker også at urolighetene i Syria gjør det lettere for ekstremister og bygge opp ulike grupperinger og at dette igjen vil forverre situasjonen for de sivile.

Iran holdes utenfor

Kerry og Lavrov har blitt enige om flere punkter. Allikevel hersker det stor uenighet rundt Irans deltagelse. Kerry har uttalt at Iran, som Syrias sterkeste allierte, kun kan delta hvis Tehran går vekk ifra tidligere diplomatiske avtaler som vil sikre en overgangsregjering  med Assad eller hans allierte. FN har også uttalt at Iran må ta avstand fra denne avtalen om de skal få delta på konferansen. Lavrov derimot er positiv til deltagelse fra Iran og har pekt på at noen deltagere har tatt avstand fra den tidligere avtalen.

Norges fredsråd mener at selve grunntanken bak fredssamtalene er å bringe de ulike partene til bordet. Mye står på spill når fredssamtalene i Sveits forhåpentligvis settes i gang 22.januar. Mange anser kampene mellom ulike grupperinger som en kamp for å definere retningen til opprørsgruppene og Syrias fremtid, eksperter mener at dette bildet er mer komplisert. At representasjonen i forhandlingene er bredest mulig er helt nødvendig for å kunne skape en fredsavtale som kan åpne opp for større stabilitet i regionen. Men med ektremistiske holdninger som preger ulike opprørsgrupper og en regjering som nekter å gi fra seg makt, har Kerry og Lavrov en ekstremt krevende oppgave foran seg!

 

– Kilde

– Mer om opprørsgruppene.