– Du har avslørt dobbeltspillet i landet vårt

5

Erling Borgen er tildelt Bestemødre For Freds årlige ærespris. Bestemødrene beskriver prisvinneren som en sint, modig mann som brenner for en “menneskekjærligere” verden. 

Tekst og foto: Johanne Hoffart

Hvert år samles medlemmene i organisasjonen Bestemødre For Fred til julelunsj. I år fylte medlemmene og andre tilhengere to langbord på Det norske teater i Oslo. På julelunsjene feirer bestemødrene nok et år “på gata” – hver onsdag hele året deler de ut løpesedler om fredsarbeid foran Stortinget. Men de overrekker også Bestemødre For Freds ærespris, som for 2013 tildeles Erling Borgen.

Borgen river teppet vekk
Erling Borgen har jobbet som journalist, forfatter og dokumentarfilmskaper i en årrekke. Mange av de over 90 (!) filmene hans har skapt opphetet debatt. Av disse kan nevnes “Et lite stykke Norge” fra 2006 og “I skyggen av Statoil” fra 2007. I 2009 utga han boka “Fredsnasjonens hemmeligheter”, som i følge Borgens nettside har til hensikt å “avsløre den norske dobbeltmoralen når det gjelder krig og våpenindustri”. Det er nettopp denne dobbeltmoralen bestemødrene også berømmer Borgen for å peke på. Mai-Bente Bonnevie holdt tale i anledning prisutdelingen, og sa at Borgen for lengst har avslørt Norges “dobbeltspill”.

– Du peiler deg rett inn på samfunnets ømme tær, som er bortgjemt under et medieteppe av underholdning og kos. Teppet som du river av, graver fram virkeligheten for oss og forlanger at vi skal se den i øynene, sa Bonnevie.

Borgen selv er stolt over å motta prisen fra bestemødrene. Han sa til forsamlingen at han har fulgt med på bevegelsen i en årrekke, og at han har stor respekt for arbeidet som bestemødrene gjør. Han ser dessuten Bestemødre For Fred som del av en internasjonal bevegelse av kvinner som gir håp til kommende generasjoner.

– Jeg har jobbet og reist mye i Latin-Amerika. Gang på gang treffer jeg kvinner som gir meg håp. Og det er håp vi trenger. De unge trenger å vite at det finnes håp, og at det går an å endre ting, sa Borgen.

3
Bestemødre For Fred deler ut æresprisen på sin årlige julelunsj.

Norske myndigheters manglende selvkritikk
Borgen mottok stående applaus etter sin takketale, og ble hyllet ved at forsamlingen sang “He’s a jolly good fellow” av full hals. Professor Ståle Eskeland holdt en tale tilbake til Borgen, og snakket om strafferetten, “bunnplanken i etikken”. Eskeland har skrevet boken “De mest alvorlige forbrytelser”, hvor han blant annet drøfter norsk medvirkning i krigene i Afghanistan og Irak, samt Aker Kværners rolle på Guantanamo-basen. Han har, i likhet med Borgen, erfart at det finnes lite rom for  dialog og selvkritikk fra myndighetenes side.

– Jeg legger fram bevis på en rekke brudd med norsk lov og folkeretten, men blir møtt med argumenter av typen “det er lett for deg å si”, av norske myndigheter. Det er skremmende at slike svar er Norges offisielle svar når de blir presentert for fakta. Alt jeg ønsker, er å gjøre dem oppmerksomme på lovbrudd som begås, sa Eskeland.

6
Erling Borgen er stolt over å motta prisen fra bestemødrene.

Eldst, men ikke uredde
Bestemødre For Fred ønsker at slik oppmerksomhet skal spres til offentligheten. Denne måneden tenkte bestemødrene stort og nytt for å spre budskapet om “fredsnasjonen” Norges dobbeltrolle og om generell fredspolitikk: De leide storskjermen utenfor Oslo S. Her rullet slagord av typen “Som våpenprodusenter er vi og krigsprofitører!” og “Hva skal fredsnasjonen Norge med 52 kampfly?” over skjermen i en hel uke. Og selv om mange hastet forbi på vei til jobb og julestri, var bestemødrene på plass og trykket fredspolitisk krutt i løpeseddelform i hendene på de forbipasserende. Som man kunne lese på bestemødrenes Facebook-side i etterkant av kampanjen:

– […] delt ut 4000 løpesedler og utført nesten 30 arbeidstimer! Hipp hurra for oss! De gamle er eldst!

4

1

17.12.2013
johanne@norgesfredsrad.no