Erfaringer fra utplassering ved Norges Fredsråd

I uken 10.-14. juni har jeg hatt praksis på Fredshuset ved Norges Fredsråd. I løpet av en uke har jeg blitt kjent med de forskjellige organisasjonene som jobber på fredshuset, jeg har fått et større innblikk i organisasjonen, samt fått tatt del i et ungt, engasjert miljø med fredsarbeidere. I hovedsak har jeg jobbet med et undervisningstilbud Norges Fredsråd vil tilby til høsten, og gjennom dette arbeidet har jeg samarbeidet med noen av de andre organisasjonene på huset.

Jeg kom til Fredshuset første gang mandag 14. juni. Etter å ha fått en omvisning rundt i lokalet ble jeg presentert med en del informasjon om Norges Fredsråd og Fredspolitisk Budsjett. Min oppgave de første dagene var å utarbeide aktiviteter og oppgaver med utgangspunkt i budsjettet. Formålet med disse oppgavene var å aktivisere ungdommen og bevisstgjøre de på de forskjellige politiske partienes standpunkt innen fredsarbeid i forbindelse med det kommende valget. Disse aktivitetene blir en del av et undervisningstilbud i fredsarbeid elever ved videregående skoler i Oslo vil bli tilbudt til høsten. Norges Fredsråd står for tilbudet, men flere av de andre organisasjonene har hengt seg på. Gjennom å arbeide med dette ble jeg bedre kjent med organisasjonene og medlemmene som jobber her. Jeg jobbet mest med Norges Fredsråd, men fikk også anledning til å utarbeide aktiviteter for LIM, Nei til Atomvåpen og Norges Fredslag. Alle organisasjonene delte et ønske om å tilby fredsundervisning som bevisstgjør og engasjerer elevene, samt får dem til å reflektere rundt internasjonale konflikter og problematikk rundt dagens fredspolitikk.

I tillegg til å jobbe med undervisningstilbudet fikk jeg også anledning til å jobbe Hvor mange av oss har ikke fulgt roulette ikonet James Bond, nar han spinner sin kule og svinger sine vodka martini ”shaken, not stirred”. med andre arbeidsoppgaver hos Norges Fredsråd. Jeg fikk skrive og publisere en kort artikkel vedrørende nominasjoner til årets Nobels Fredspris og fikk med dette innblikk i hvordan Fredsrådet driver nettsiden sin. I tillegg hjalp jeg til med små praktiske oppgaver, som å danne en oversikt over utenriksnyheter og samle kontaktinformasjon til de forskjellige videregående skolene i Oslo.

Denne uken har vært en utrolig spennende og lærerik erfaring. Jeg er utrolig takknemlig for å ha fått muligheten til å ta del i en så viktig og hyggelig organisasjon. Norges Fredsråd er virkelig møteplassen for fred hvor forskjellige mennesker med forskjellige bakgrunner møtes for å jobbe mot et felles mål. Fredshuset er preget av et internasjonalt, hyggelig, men profesjonelt miljø hvor aktuelle konflikter diskuteres med samme selvfølgelighet som hytteturer under lunsjen. Jeg er blitt kjent med mange inspirerende mennesker i denne perioden og har også fått bedre innsikt i hvordan fredsarbeid foregår på nasjonalt plan. Jeg går ut av utplasseringen veldig fornøyd og med økt interesse for norsk fredsarbeid og internasjonale problemstillinger.

Dagmar Hopfenbeck