Ny grunnlov i Nepal kan skape politisk stabilitet

TH24-NEPAL_POLITIC_1091881f

Det avgjøres i disse dager hvem som skal ta på seg oppgaven å utforme Nepals nye grunnlov. Nepal har i lang tid vært preget av ustabilitet i etterkant av fredsavtalen som ble inngått i 2005. Maoistene fikk mange seter i parlamentet i da monarkiet ble opphevet i 2008 og man håpet da at en ny grunnlov kunne være første steg mot et mer stabilt politisk klima. Dette skjedde altså ikke. Nepal har vært preget av splittelse og manglende samarbeid, landets økonomi har ved flere anledninger brutt helt sammen. 

Flere hundre år med undertrykkelse av ulike etniske og ideologiske funderte grupper, fra kommunisme til hindu-nasjonalisme og ulike kaster er i dag representert ved over 100 partier som stiller til valg. Man frykter derfor at det ikke vil kunne dannes et flertall for et enkelt parti som vanskeliggjør prosessen i å utforme en ny grunnlov. Den fastlåste politiske situasjonen vil defor kunne fortsette.

Norge har vært en viktig støttespiller i demokratiseringsprossesen og har blant annet bidratt med teknisk kompetanse i prosessen med å lage en ny grunnlov.

Store utfordringer:

Selv om man har sett positiv demokratisk utvikling, er Nepal fortsatt i en overgangsfase og lider av krigens sår. Norge er allikevel optimistiske for utviklingen og har nylig skrevet under på flere avtaler som vil bety 220 millioner kroner i støtte på veien til stabilitet.  

Kilde: Den Norske Ambassaden i Nepal og Aftenposten