USA vil ikke innrømme feilgrep i Afghanistan – hindrer sikkerhetspakt

karzai-and-kerry

USA og Afghanistan er nær ved å inngå en sikkerhetspakt som åpner for militært nærvær fra USA også etter 2014. Avtalen er kritisk for Afghanistans videre stabilitet etter at vestlige tropper vil trekke seg ut. Det eneste som mangler er en unnskyldning fra Obama, noe Susan Rice, Obamas nasjonale sikkerhetsrådgiver ikke mener det er noen grunn for å skulle gi, ei heller behov for.

Spørsmålet handler i sin kjerne om motstridende syn på juridisk immunitet for amerikanske soldater i Afghanistan og om det skal kunne gjennomføres ransakelser av afghanske hjem. Karzai og Kerry har nå inngått et kompromiss der det skal stilles strengere krav for slike ransakelser og at de ikke lenger skal kunne foregå på nattestid. Et krav Karzai også krever blir fulgt opp med en offisiell unnskyldning fra Obama. 

En slik unnskyldning vil være svært kontroversiell i Washington.  I følge den afghanske presidentens talsmann, Aimal Faizi, vil en anerkjennelse fra Obama av Afghanistans ofre og lidelse under krigen være en viktig garanti for at feilgrep som er begått under krigen mot terror ikke vil skje igjen.

Uten en avtale vil Afghanistans fremtid være preget av videre ustabilitet.

Ingen amerikanske soldater vil bli værende for å hjelpe Afghansk militær, andre NATO land vil heller ikke være tilstede for opptrening av Afghansk militær etter tilbaketrekking i 2014. I tillegg er Afghanistans sikkerhetsstyrker totalt avhengig av økonomisk støtte for å kunne bekjempe Taliban. Lovnader om 4 milliarder dollar som i all hovedsak skal komme fra Amerikanske fond,  henger nå i en tynn tråd.

Les mer her