Forsvaret vil jobbe smart og oppfinnsomt – driver rekruttering på Norway Cup

1154448325805_261

Forsvaret forskningsinstitutt (FFI) har de siste ti årene satset mer aktivt  på promotering blant potensielle arbeidstakere. Det har gitt resultater. Nye målinger gjort av konsulentselskapet Universum, viser at FFI har klatret høyt opp på listene over meste attraktive arbeidsgivere. Spekulative markedsføringsstrategier i rekruttering av unge, uttaler daglig leder, Hedda Langemyr i Norges Fredsråd til Dagens Næringsliv.

Administrerende direktør ved FFI uttaler til DN at FFI har måtte tenke kreativt rundt den økte konkurransen i rekruttering. – Vi må jobbe smart og oppfinnsomt gjennom for eksempel sosiale medier og foredrag. Verneplikten var tidligere en viktig kilde til rekruttering, den muligheten er ikke lenger til stede.

Hele 8 millioner fra Forsvaret brukes årlig på omdømmebygging og rekruttering. – Dette er ikke for å bli kjent, men for å synliggjøre for den norske befolkningen hva vi gjør hver eneste dag(..)Du er nødt til å komme høyt opp i folks bevissthet for at folk skal tenke at krigsskolen er like relevant som Universitetet i Oslo, uttaler Tom Ovind, sjef for forsvarets mediesenter.

Lite virkelighetsbeskrivende

Reklamefilmen ”For alt vi er. Og alt vi har” var et slikt tiltak. Hedda B. Langemyr kalte den for propaganda. – Situasjonen er at betydelige deler av Forsvaret er et sentralt ledd i en militær allianse ute. En slik nasjonalromantisk reklame som i stor grad tegner et bilde av at forsvaret vårt er defensivt innrettet og kun handler om beskyttelse av eget folk og territorium blir lite virkelighetsbeskrivende, uttalte Langemyr.

Forsvaret har også benyttet ungdomsarenaer som Norway Cup og The Gathering for å nå ut til nye grupper, arenaer som i utgangspunktet skal være reservert for uskyldig, barnlig lek og moro. Tom Ovind mener kritikken ikke er berettiget da kun en liten del av Forsvarets budsjett benyttes i internasjonale operasjoner, kampanjen har vært en suksess.

– Sivile ungdomsarenaer bør skjermes fra Forsvarets og krigens mange ansikter og reserveres barn og unge. Det er betenkelig hvis unge mennesker forledes til å forstå hva krig handler om på Forsvarets premisser, særlig hvis dette skal tjene som motivasjon til å delta i internasjonale operasjoner. Forsvaret har ingen naturlig plass på disse arenaene. I tillegg deltar mange unge som kommer direkte fra krigsherjede land i midtøsten. Mange av de kommer nettopp for å få en pause fra krigens realiteter. Å bli møtt med svære panservogner på en fotballturnering er i lys av dette ekstra kritikkverdig, uttaler Langemyr og Norges Fredsråd.

Les hele artikkelen i Dagen Næringsliv her.