OSSE lanserer nasjonalt dialogprosjekt i Ukraina

Det ble i går klart at OSSE (Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa) vil sende et ekspertteam på 15 personer til Ukraina som en del av et større nasjonalt dialogprosjekt. Formålet med dialogprosjektet er å legge til rette for kommunikasjon mellom ulike grupperinger i Ukraina for på denne måten å bygge tillit mellom partene.

OSSEs utsending vil fokusere på å samle inn informasjon fra ulike regioner i Ukraina med fokus på minoriteters rettigheter, humanitære og politiske områder. Dialogteamet ønsker å bygge opp en nasjonal fundert prosess i samarbeid med myndighetene i Ukraina. OSSEs utsending vil i slutten av perioden skrive en rapport med konkrete forslag til hvordan OSSE kan jobbe videre med dialog for å på denne måten bygge tillit på lokalt, regional og nasjonalt nivå. 

Denne typen initiativ fra OSSE er avgjørende for å kunne åpne opp for en fredelig og bærekraftig politisk overgang i Ukraina.

Les artikkelen på OSSE sin hjemmeside her

 21.03.14