Fredsarrangement i Sarajevo

I går åpnet registreringen for de som ønsker å delta på det store fredsarrangementet i Sarajevo i juni. Året 2014 markerer at det er hundre år siden begynnelsen av første verdenskrig. I forbindelse med dette vil fredsarrangementet i Sarajevo anerkjenne alle fredsinitiativer som har oppstått de siste tiårene, og minne om det pågående behovet for aktivt fredsarbeid. 

Skuddene i Sarajevo 28. juni 1914, hvor den østerriksk-ungarske tronarvingen ble drept, førte til begynnelsen på første verdenskrig. Denne dagen kan bli sett på som en symbolsk dato for et århundre  der strukturell og kulturell vold har dominert globalt. Siden 1914 har det vært to verdenskriger, og en rekke regionale kriger og konflikter. Samtidig har også fredsbevegelsen økt over hele verden, i tillegg til en rekke ikkevoldelige initiativer som alternativer til krig og vold.

Fredsarrangementet i Sarajevo vil foregå fra 6. til 9. juni. Formålet med arrangementet er å promotere og støtte en kulturell endring for fred, ikkevold og rettferdighet. Videre vil arrangementet fungere som en plattform for internasjonal utveksling av ideer og erfaringer, debatt og informasjon om ulike temaer knyttet til fred.

Les om fredsarrangementet her, i tillegg finnes mer informasjon på arrangementets nettside og facebookside.

Les mer om registrering.