Medieoppslag om Fredsprisinitiativet 2012

Norges Fredsråd har i forbindelse med gjennomføringen av Fredsprisiniativet 2012 og tildelingen av Nobels fredspris til EU, hatt en rekke oppslag i både norske og internasjonale medier. Se vedlegg under for en portefølje med linker til mange av oppslagene! Denne inkluderer blant annet NRKs ekstra nyhetssending søndag 9. desember som dekket hele markeringen direkte på Youngstorget, […]

Kronikk Aftenposten: EU er ikke en verdig vinner

Arbeidsutvalget i Fredsprisinitiativet 2012 har onsdag 5. desember kronikk på trykk i Aftenposten om hvorfor vi mener EU ikke er en verdig vinner av Nobels fredspris. Søndag 9. desember arrangerer Fredsprisinitiativet 2012, bestående av 50 tilsluttede aktører, markering på Youngstorget kl 16:00 med påfølgende fakkeltog til Eidsvolds plass. Se link til kronikken her: Aftenposten 5. […]

Fremmer EU freden?

Norges Fredsråd har i utgivelsen «Fremmer EU freden» et innlegg, der Hedda B. Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd, skriver om hvorfor EU ikke er en verdig vinner av Nobels fredspris 2012. Ønsker du å bestille heftet? Se link her: http://www.neitileu.no/aktuelt/nytt_fra_nei_til_eu/vett_5_2012_fremmer_eu_freden

Nobelprisvinnere mot fredspris til EU

Tre fredsprisvinnere sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding der de krever at Nobelstiftelsen i Stockholm tilbakekaller fredsprisen for 2012 til EU. De tre, Mairead Maguire, Desmond Tutu, og Adolfo Peres Esquivel, sammen med syv kjente fredsfolk, fremholder i et brev at Nobel ønsket å støtte de som arbeider for en demilitarisert global fredsorden basert på […]

Alt om Fredsprisinitiativet 2012

Fredsprisinitiativet 2012 er en koalisjon av aktører som stiller seg kritiske til at EU er tildelt årets Nobels fredspris. Fredsprisen skal i hovedsak premiere aktører og organisasjoner som i løpet av det siste året har gjort mest for nedrustning og forbrødring. Vi mener EU er et politisk prosjekt som ikke oppfyller disse kravene. På bakgrunn […]

EU – fredspris for hvem?

Fredsprisen bør ikke ha noe med partipolitikk å gjøre. Ei heller bør årets diskusjon snevres inn til å omhandle hvorvidt EU er et godt politisk prosjekt eller ikke, eller om EU en gang var et fredsprosjekt eller ikke. Det er ikke det i 2012. Les Hedda Langemyrs innlegg i Dagsavisen Nye Meninger her: EU – […]

En Nobelkomité uten troverdighet

Hedda Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd, anbefaler kronikken av Jan Øberg med tittelen «En kidnapping av historien». Kronikken står som ukens analyse på hjemmesidene til Den Norske Atlanterhavskomiteen. Les mer her. I kronikken stiller Jan Øberg, leder ved Transnational Foundation for Peace and Future Research, spørsmålstegn ved EUs kredibilitet som fredsprisvinner. Han trekker også […]