Nominasjoner til Årets Nobels fredspris Del 4

Det er nå litt over en uke til det kunngjøres hvem som i år får Nobels fredspris, nærmere bestemt fredag den 11. oktober kl. 11. Norges Fredsråd arrangerer tradisjonen tro Fredsbrunsj og viser kunngjøringen på storskjerm . Vi ønsker i dagene opptil fredag å gi et nærmere innblikk i noen av de nominerte. Dette gjør vi […]

Jagland ut av Nobelkomiteen?

Utdelingen av Nobels Fredspris 2013 kan bli den nest siste under ledelse av Thorbjørn Jagland. Det er partiforholdene på Stortinget som avgjør sammensetningen av Nobelkomiteen, og skulle det bli en endring etter årets stortingsvalg, vil dette ha konsekvenser for Nobelkomiteens sammensetning. Det skal innen utgangen av 2014 velges tre av fem nye medlemmer til Nobelkomiteen […]

Nominasjoner til årets Nobels Fredspris Del 3

Nå er det nes­ten et halvt år til Nobels Freds­pris skal deles ut, nær­mere bestemt 10.desember 2013. Nor­ges Freds­råd ønsker i tiden frem­over å dele noen av nomi­na­sjo­nene som har blitt gjort av stor­tings­re­pre­sen­tan­tene her i Norge. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne bidra til å vise bred­den i nomi­na­sjo­nene, sam­ti­dig som det […]

Nominasjoner til årets Nobels Fredspris 2013 – Del 2

Nå er det nes­ten et halvt år til Nobels Freds­pris skal deles ut, nær­mere bestemt 10.desember 2013. Nor­ges Freds­råd ønsker i tiden frem­over å dele noen av nomi­na­sjo­nene som har blitt gjort av stor­tings­re­pre­sen­tan­tene her i Norge. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne bidra til å vise bred­den i nomi­na­sjo­nene, sam­ti­dig som det […]

Nominasjoner til årets Nobels Fredspris 2013

Nå er det nesten et halvt år til Nobels Fredspris skal deles ut, nærmere bestemt 10.desember 2013. Norges Fredsråd ønsker i tiden fremover å dele noen av nominasjonene som har blitt gjort av stortingsrepresentantene her i Norge. Dette gjør vi med den hensikt å kunne bidra til å vise bredden i nominasjonene, samtidig som det […]

Nominasjoner til Nobels fredspris 2013

Det er nå en uke siden fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris for 2013 gikk ut. Ifjor var det flere hundre innsendte forslag til potensielle kandidater. Beklageligvis offentliggjøres ikke listen med nominerte kandidater; en begredelig side av Nobelkomiteens nær sagt hermetisk lukkede virksomhet. Det er først etter 50 år at opplysningene fra nominasjonsbasen […]

Medieoppslag om Fredsprisinitiativet 2012

Norges Fredsråd har i forbindelse med gjennomføringen av Fredsprisiniativet 2012 og tildelingen av Nobels fredspris til EU, hatt en rekke oppslag i både norske og internasjonale medier. Se vedlegg under for en portefølje med linker til mange av oppslagene! Denne inkluderer blant annet NRKs ekstra nyhetssending søndag 9. desember som dekket hele markeringen direkte på Youngstorget, […]

Kronikk Aftenposten: EU er ikke en verdig vinner

Arbeidsutvalget i Fredsprisinitiativet 2012 har onsdag 5. desember kronikk på trykk i Aftenposten om hvorfor vi mener EU ikke er en verdig vinner av Nobels fredspris. Søndag 9. desember arrangerer Fredsprisinitiativet 2012, bestående av 50 tilsluttede aktører, markering på Youngstorget kl 16:00 med påfølgende fakkeltog til Eidsvolds plass. Se link til kronikken her: Aftenposten 5. […]

Fremmer EU freden?

Norges Fredsråd har i utgivelsen «Fremmer EU freden» et innlegg, der Hedda B. Langemyr, daglig leder i Norges Fredsråd, skriver om hvorfor EU ikke er en verdig vinner av Nobels fredspris 2012. Ønsker du å bestille heftet? Se link her: http://www.neitileu.no/aktuelt/nytt_fra_nei_til_eu/vett_5_2012_fremmer_eu_freden

Nobelprisvinnere mot fredspris til EU

Tre fredsprisvinnere sendte onsdag ettermiddag ut en pressemelding der de krever at Nobelstiftelsen i Stockholm tilbakekaller fredsprisen for 2012 til EU. De tre, Mairead Maguire, Desmond Tutu, og Adolfo Peres Esquivel, sammen med syv kjente fredsfolk, fremholder i et brev at Nobel ønsket å støtte de som arbeider for en demilitarisert global fredsorden basert på […]