Norges Fredsråd positive til årets Nobels fredspris

Norges Fredsråd vil i forbindelse med nobelkomiteens kunngjøring av Nobels Fredspris 2013, uttrykke sin støtte til at Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) i år mottar Nobels Fredspris. – Norges fredsråd er svært positive til at nedrustningskomponenten nå kommer i fokus for Nobels fredspris. I Alfred Nobels testamente står det nettopp at de […]

Norges Fredsråds favoritter til Nobels fredspris

Det er mange som kjemper for en bedre verden. Dette gjenspeiles ved at det i år er flere nominert til fredsprisen enn noen gang tidligere – mange av disse fortjener en pris, men ikke alle fortjener Nobels fredspris.  Det er viktig å poengtere at det er klare retningslinjer for fredsprisen og hvilke kriterier som skal […]

Nominasjoner til Årets Nobels Fredspris del 6

Først­kom­mende fre­dag kl. 11 kunn­gjø­res det hvem som i år får Nobels freds­pris. Nor­ges Freds­råd arran­ge­rer tra­di­sjo­nen tro Freds­brunsj og viser kunn­gjø­rin­gen på stor­skjerm . Vi ønsker i dagene opp­til fre­dag å gi et nær­mere inn­blikk i noen av de nomi­nerte. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne vise bred­den i årets nomi­na­sjo­ner, sam­ti­dig som vi […]

Nominasjoner til Årets Nobels fredspris Del 5

  Førstkommende fredag kl. 11 kunn­gjø­res det hvem som i år får Nobels freds­pris. Nor­ges Freds­råd arran­ge­rer tra­di­sjo­nen tro Freds­brunsj og viser kunn­gjø­rin­gen på stor­skjerm . Vi ønsker i dagene opp­til fre­dag å gi et nær­mere inn­blikk i noen av de nomi­nerte. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne vise bred­den i årets nomi­na­sjo­ner, sam­ti­dig som […]

Nominasjoner til Årets Nobels fredspris Del 4

Det er nå litt over en uke til det kunngjøres hvem som i år får Nobels fredspris, nærmere bestemt fredag den 11. oktober kl. 11. Norges Fredsråd arrangerer tradisjonen tro Fredsbrunsj og viser kunngjøringen på storskjerm . Vi ønsker i dagene opptil fredag å gi et nærmere innblikk i noen av de nominerte. Dette gjør vi […]

Jagland ut av Nobelkomiteen?

Utdelingen av Nobels Fredspris 2013 kan bli den nest siste under ledelse av Thorbjørn Jagland. Det er partiforholdene på Stortinget som avgjør sammensetningen av Nobelkomiteen, og skulle det bli en endring etter årets stortingsvalg, vil dette ha konsekvenser for Nobelkomiteens sammensetning. Det skal innen utgangen av 2014 velges tre av fem nye medlemmer til Nobelkomiteen […]

Nominasjoner til årets Nobels Fredspris Del 3

Nå er det nes­ten et halvt år til Nobels Freds­pris skal deles ut, nær­mere bestemt 10.desember 2013. Nor­ges Freds­råd ønsker i tiden frem­over å dele noen av nomi­na­sjo­nene som har blitt gjort av stor­tings­re­pre­sen­tan­tene her i Norge. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne bidra til å vise bred­den i nomi­na­sjo­nene, sam­ti­dig som det […]

Nominasjoner til årets Nobels Fredspris 2013 – Del 2

Nå er det nes­ten et halvt år til Nobels Freds­pris skal deles ut, nær­mere bestemt 10.desember 2013. Nor­ges Freds­råd ønsker i tiden frem­over å dele noen av nomi­na­sjo­nene som har blitt gjort av stor­tings­re­pre­sen­tan­tene her i Norge. Dette gjør vi med den hen­sikt å kunne bidra til å vise bred­den i nomi­na­sjo­nene, sam­ti­dig som det […]

Nominasjoner til årets Nobels Fredspris 2013

Nå er det nesten et halvt år til Nobels Fredspris skal deles ut, nærmere bestemt 10.desember 2013. Norges Fredsråd ønsker i tiden fremover å dele noen av nominasjonene som har blitt gjort av stortingsrepresentantene her i Norge. Dette gjør vi med den hensikt å kunne bidra til å vise bredden i nominasjonene, samtidig som det […]

Nominasjoner til Nobels fredspris 2013

Det er nå en uke siden fristen for å nominere kandidater til Nobels fredspris for 2013 gikk ut. Ifjor var det flere hundre innsendte forslag til potensielle kandidater. Beklageligvis offentliggjøres ikke listen med nominerte kandidater; en begredelig side av Nobelkomiteens nær sagt hermetisk lukkede virksomhet. Det er først etter 50 år at opplysningene fra nominasjonsbasen […]