Mener Malala blir utnyttet

Norges Fredsråd reagerer på at krigerske ledere soler seg i glansen av Malala: Når Barack Obama og Jens Stoltenberg trykker Malala Yousafzai til sitt bryst, underslår de at deres krigspolitikk har styrket Malalas fiender, mener Hedda Langemyr. – Nobelpris-medaljens bakside er at vestlige ledere potensielt kan ta modige Malala til inntekt for Vestens feilslåtte krig mot […]

En fredspris for folk flest

Det er stor forskjell fra å gi en pris som er vanskelig å kritisere, til å gi en pris for å blidgjøre kritikerne, mener Norges Fredsråd i dagens papirutgave av VG.  Hedda Langemyr, Norges FredsrådPer Høyland, Norges Fredsråd I kronikken ”En god, men harmløs fredspris” antyder Mah-Rukh Ali at Nobelkomiteen, ledet av Thorbjørn Jagland, har […]

Malala og dronekrigen

Å løfte fram Malala Yousafzais kritikk av droneangrep kan styrke hennes legitimitet i hjemlandet, og vise at Norge er en konsekvent motstander mot terror. Tekst: Hedda Langemyr (Norges Fredsråd), Valentina Soto (Norges Fredsråd) og Alexander Harang (Norges Fredslag)Malala Yousafzais motstand mot bruken av angrepsdroner i krigen mot terror er minst like relevant for fredsprisen som hennes […]

International press release on the Nobel peace prize

Congratulations to Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi on winning this years Nobel peace prize This year’s Nobel peace prize has officially been awarded Malala Yousafzai and Kailash Satyarthi for their work against child labor and children’s right to education. Globally this is both a popular and uncontroversial choice and both deserve to be renowned for […]

Verdig fredspriskandidat #6: Reaching Critical Will

Reaching Critical Will (RCW) er nedrustningsprogrammet til den Internasjonale kvinneliga for fred og frihet (IKFF). Initiativet jobber for en global militær nedrustning, budsjettkutt for verdens forsvarsdepartementer og avmilitarisering av nasjonal politikk og økonomi.  En av hovedoppgavene til RCW er å tilrettelegge for at ikke-statlige aktører skal få en stemme i FN-prosesser knyttet til nedrustning. Målet […]

Verdig fredspriskandidat #5: Campaign to Stop Killer Robots

Campaign to Stop Killer Robots ble lansert i 2013, og er en internasjonal koalisjon av ikke-statlige organisasjoner som jobber for et forbud mot programmerte selvstyrte våpensystemer. Disse våpnene fungerer som roboter med kunstig intelligens. De er forhåndsprogrammerte til å selv vurdere situasjoner på slagmarken ut fra gitte preferanser, og iverksette angrep uten mennesklig inngripen. Rasjonelle […]

Nobelkomiteen – endring er på overtid

Fredsprisen skal ifølge Alfred Nobels testament deles ut «åt den, som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser.» Prisen deles årlig ut av en komité utnevnt av Stortinget. Hvorfor blir det så mye styr? Alfred Nobels testamente utgjør det juridiske rammeverket […]