Hvem fortjener årets fredspris?

Fjorårets fredspris til Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog var en tildeling i tråd med Nobels testamente og den fredspolitiske intensjonen bak det som har blitt referert til som “verdens mest prestisjetunge pris”. Dette er en trend vi håper Nobelkomiteen, med Kaci Kullmann Five i spissen, vil fortsette. Mandag 1. februar gikk fristen ut for å nominere kandidater til årets fredspris. Her kan du lese et utvalg bekreftede kandidater, samt våre favoritter til Nobels Fredspris for 2016!

Listen over årets nominerte består av flere verdige vinnere, inkludert førstegangsnominerte. Vi ønsker å bidra til at disse individene får oppmerksomhet i forkant av utdelingen, noe som kan føre til en bredere anerkjennelse av og kunnskap om dagens fredsforkjempere verden over. “The Nobel Peace Prize Watch” gjør rett i å kritisere tradisjonen med hemmelighold rundt nominasjonene, som de i et brev til Nobelkomiteen skriver har sine røtter i en predemokratisk tid og i dag fungerer hemmende for prisen og dens funksjon. Hvis ingen vet hvem som er nominert, hvordan skal vi da ha en produktiv debatt om prisen eller bedrive kunnskapsformidling om vesentlig fredsarbeid i året som har gått? Nobel Peace Prize Watch la i dag lagt frem sin liste over bekreftede kandidater som gjennom sitt arbeid faktisk har oppfylt prisens kvalifikasjoner basert på Nobels intensjoner og testamente. Vi vil presentere et utvalg av disse her.

Malalai Joya. Kilde: Tom Stoddart / Getty Images.
Malalai Joya. Kilde: Tom Stoddart / Getty Images.

Malalai Joya er en afghansk aktivist og tidligere politiker, som har uttalt sterk kritikk mot Karzai-regjeringen og dens vestlige støttespillere. Joya satt i det afghanske parlamentet i 2005-2007, men ble suspendert etter hennes kritikk av hvordan krigsherrer som hadde begått krigsforbrytelser ble gitt makt og innflytelse i afghansk politikk etter NATO-invasjonen. Berit von der Lippe, professor på BI i Oslo, skriver i nominasjonsbrevet at Joya på modig vis har risikert egen sikkerhet for å avsløre hykleriet og dobbeltmoralen til vestlige aktører i Afghanistan. Hun er også en sterk motstander av dagens militaristiske verdensorden som opprettholder krigsvennlige strukturer og som i så måte kanskje representerer det største hinderet for Nobels visjon om en fredelig verdensorden. I en tid hvor afghanske kvinner forsøker å opparbeide seg en større rolle ved forhandlingsbordet i Afghanistan, ville en pris til Joya også vært et kraftfullt redskap som kunne inspirert til videre handling for kvinners rettigheter.

Steinar Bryn.
Steinar Bryn.

I år som mange år tidligere er flere av våre egne medlemsorganisasjoner nominert til fredsprisen. Steinar Bryn, leder av Nansen Dialog-nettverket, er nominert for sitt iherdige dialogarbeid på Balkan de siste 20 årene. Nansen Dialog har jobbet i noen av de mest splittede og krigsherjede samfunn etter 2. verdenskrig, med hovedfokus på Balkan som etter oppløsningen av Jugoslavia gjennomgikk noen av de mest brutale krigene kontinentet har vært vitne til i moderne tid. I nominasjonsbrevet skrives det at Bryn gjennom Nansen Dialog har evnet å oppnå interetnisk forsoning og respekt der det tidligere kun var hat og mistro. En annen organisasjon som har blitt nominert for sitt utrettelige fredsarbeid verden rundt er Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), i Norge kjent som Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet (IKFF). WILPF nomineres på grunnlag av sitt 100 år lange arbeid for å sikre bærekraftig fred og nedrustning, og for å løfte kvinner frem som aktører for fred.

Snowden, Roy og Bolkovac.
Snowden, Roy og Bolkovac.

Det er også vanlig at en nominasjon foreslår en felles pris til individer som har bidratt til fred.  Aslak Syse, professor ved Universitetet i Oslo, og Terje Einarsen, professor ved Universitetet i Bergen, har i år nominert Edward Snowden, Kathryn Bolkovac og Arundhati Roy til en slik felles pris. Norges Fredsråd har bidratt til formuleringen av denne nominasjonen, som hedrer enkeltmennesker som sammen har bidratt til idealet om et mer åpent og fritt samfunn. Nominasjonsbrevet leser: “Disse tre eksepsjonelle individene har på ulike måter tatt opp kampen mot militarisme og maktovergrep, og tatt til orde for at idealet om en fredelig og demokratisk verdensorden kun kan realiseres der korrupsjon og immunitet ikke tolereres. En pris som hyller dem er både en anerkjennelse av deres personlige innsats for en mer åpen og rettferdig verden, og samtidig en støtteerklæring til varslere og aktivister verden over.” Les nominasjonsbrevet i sin helhet her.

Se Nobel Peace Prize Watch sin liste over alle bekreftede nominerte her