En verdig fredsprisvinner!

Fredrik Heffermehl uttrykte seg i kronikken, “Gi fredsprisen tilbake til Nobel!”, fredag 11.10.2013, kritisk til tildelingen av Nobels fredspris til Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), der han påstår tildelingen ikke er i tråd med Nobels testament.

Norges Fredsråd er derimot av en annen oppfatning. Hedda Langemyr, dagligleder i Norges Fredsråd  og Lars Gaupset, daglig leder i Nei til Atomvåpen, skriver i NRK ytring fredag 11.10.201 et motsvar til Heffermehels kritikk og stiller spørsmål ved “ at selv en prisvinner som oppfyller et av kjernekriteriene i Nobels testamente, nemlig nedrustning, ikke passerer Heffermehls nåløye”.

Etter en del tvil­somme til­de­lin­ger de siste årene er Norges Fredsråd i år fornøyd med at nobel­ko­mi­teen ende­lig hand­ler i tråd med Nobels tes­ta­mente. Tildelingen av Nobels Fredspris til OPCW er et steg i riktig retning, og Norges Fredsråd er positive til at nedrustningskomponenten nå kommer i fokus for fredsprisen.

«At Nobelkomiteen sender et tydelig signal om viktigheten av å avvikle lagre av masseødeleggelsesvåpen, er en anerkjennelse av de mange organisasjoner og enkeltmennesker som daglig jobber for en tryggere verden». Videre skriver Hedda Langemyr, dagligleder i Norges Fredsråd  og Lars Gaupset, daglig leder i Nei til Atomvåpen at “det er også viktig at fredsbevegelsen kommer med ros og støtter opp om prisutdelinger som er riktige og viktige. Vi mener tildelingen av årets pris til OPCW er nettopp det” 

Les hele kronikken her