Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet for 2014 er idag lagt fram av finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap). Under post 72 “Utvikling og nedrustning” (side 189) står følgende:   

“I 2012 fikk en rekke frivillige organisasjoner og ikke-kommersielle aktører støtte til å gjennomføre prosjekter for å fremme forståelsen i Norge for betydningen av internasjonal fred, nedrustning og konflikthåndtering. Støtte bidro bl.a. til gjennomføring av konferanser, seminarer og kulturelle arrangementer, samt produksjon og distribusjon av informasjonspublikasjoner. Et særlig viktig tiltak var etableringen av Fredshuset som samlingssted for en rekke fredsorganisasjoner under paraplyorganisasjonen Norges Fredsråd.” 

 
Vi anser det som svært gledelig at Norges Fredsråds opplysningsarbeid gjennom Fredshuset fremheves i årets statsbudsjett og anser dette som et viktig steg i vårt arbeid med å forsterke fredsbevegelsen og over tid få en fast post på statsbudsjettet.  
 
For post 72 “Utvikling og nedrustning” foreslås bevilget 188 millioner kroner.
 
Saken oppdateres.