Nobel-debatten

Tildelingen av Nobels fredspris har de siste år skapt stor debatt. Sentralt i debatten står tolkingen av Nobels testament. Hva mente Alfred Nobel, hva sa han, hvilke føringer la han inn i sitt testament?

På Nye Meninger har det den siste tid foregått en debatt med flere klargjørende og nyttige utvekslinger omkring  hva som var Nobels fredsvisjon og hva fredsprisen handler om. Mange mener at Nobelkomitéen til tider ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til Nobels testament. Juristen Fredrik Heffermehl har kanskje vært den mest aktive kritiker, i bøker og artikler.

Les hele debatten på Nye Meninger her.