Israel – igjen representert i FNs Menneskerettighetsråd.

Universal Periodic Review

Etter et og et halvt år er Israel igjen representert ved FNs Menneskerettighetsråd i Geneve da man skulle gjennomgå situasjonen for menneskerettigheter i Israel.

Israel kommer til Menneskerettighetsrådet med sterke reservasjoner. I mars 2012 mente vi at nok var nok – vi opphevet samarbeidet med rådet, sa Israels ambassadør til FN i Genève, Eviatar Manor. Videre uttaler Manor – Vi respekterer menneskerettighetene og FNs mekanismer, men den urettferdige behandlingen av Israel må opphøre.

 

Kritiske uttalelser fra den norske ambassadøren

Den norske delegasjonen benyttet anledningen til å kritisere forholdene for den Palestinske befolkningen: volden som utføres av bosetterne mot palestinere og deres eiendom, fengsling av mindreårige og fattigdomsproblematikk i øst-Jerusalem var noen av momentene som ble nevnt.

I 2012, forrige gang menneskerettighetssituasjonen i Israel ble tatt opp i Menneskerettighetsrådet, var stolen tom.

Manor, Israels representant i rådet, pekte på at Israel løslot 26 fanger den samme uken og sa at dette gjøres for å vise samarbeidsvilje.

 

Les mer her