Women, Power and Politics

I forbindelse med stemmerettsjubileet 1913 – 2013, deltok Norges Fredsråd forrige uke på den internasjonale konferansen ”Women, Power and Politics: The road to sustainable democracy”, i Oslo. Konferansen avsluttet et år med flere store og mindre markeringer for å hedre 100 år med stemmerett for kvinner i Norge. Tema for konferansen var kvinners politiske rettigheter og arbeidet for internasjonal fred, sikkerhet og utvikling.

Flere inspirerende kvinnelige ledere var invitert for å belyse likestillingkampens historie, samt for å danne et bilde av hvordan vi i fremtiden kan engasjere generasjoner av kvinner.

FOTO: Norges Fredsråd / Kjersti Metliaas. Fra venstre: Tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, Direktør for UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka, Statssekretær i Utenriksdepartementet Ingvild Næss Stub, Leder av Stemmerettskomiteen Kirsti Kolle Grøndahl og Nestleder i PRIO Inger Skjelsbæk.

Konferansen ble torsdag høytidelig åpnet av Norges første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, som stolt kunne meddele at vår økonomi blir styrket av kvinners deltagelse i arbeidslivet, og er viktigere enn oljeinntektene for Norges BNP.

Samtlige talere fremhevet kvinners sentrale betydning i politikken, og la vekt på viktigheten av kvinners engasjement også i dagens konflikter og fredsforhandlinger. Direktør for UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, erklærte at – de syriske kvinner er klare, organiserte og samlet – klare for fredsforhandlinger i Geneve.

Louise Arbour, president for den internasjonale krisegruppen advarte mot bruk av stereotypiske karakteristikker av kvinner. – De virkelig viktige aktørene i krig er de som får lagt ned våpenene, kvinner har en tendens til å skulle ta tak i ‘soft issues’. Inkludering av kvinner i fredsprosesser må handle om kvinner som borgere, og konfrontere stereotypen. – Kvinner er er ikke passive tilskuere i krig – det er derfor viktig å konfrontere alle aspekter kvinner bringer inn i krig og konflikt” sa Arbour avslutningsvis.  

Norge er kommet langt i kampen for likestilling og ble flere ganger under konferansen fremhevet som et foregangsland med henblikk på likestilling mellom kjønn. Innføringen av elektorale kjønnskvoter ble i dette henseende dratt frem som et vellykket eksempel, av professor  i statsvitenskap, Drude Dahlerup fra Stockholm universitet. Dahlerup åpnet med at elektorale kjønnskvoter er veldig populære og veldig kontroversielle – begge av den samme årsak: de virker.  

Veien til et bærekraftig samfunn 

Hvilke effekt har den globale finanskrisen hatt for kvinners stilling? Helen Clark, leder for UNDP, var tydelig i sin tale – kvinner har fått det vanskeligere i arbeidsmarkedet,  en grunn til dette er at det, spesielt i land i sør, er kvinner som preger eksportorientert industri som ble hardt rammet av finanskrisen.

Man kan også se en tendens til at barnedødelighet blant jenter har blitt påvirket av finanskrisen. 1 % nedgang i økonomien har hatt et utslag i økning på 7,7% større barnedødelighet blant jenter.

Videre utviklet diskusjonen seg til å handle om kvinners deltakelse i utformingen av makroøkonomisk politikk.

Radhika Balakrishna, direktør for Center for Women’s Global leadership ga en fantastisk tale der hun trakk frem behovet for nytenkning av finanssektoren – For hvem er den økonomisk politikken til for hvis det ikke er for oss som lever i samfunnet? Vi må bruke menneskerettigheter som det etiske rammeverket for hvordan vi utformer og evaluerer makroøkonomisk politikk. 

Kvinner, Islam og den arabiske vår

Shirin Ebadi – vinner av Nobels fredspris og menneskerettighetsaktivist var virkelig en av de store navnene på programmet. Kvinner står i front i kampen for rettigheter, dette kan vi se i Saudi Arabia og den arabiske vår. Kvinnene i Saudi Arabia har nå startet en kampanje der de krever å få lov til å kjøre – disse kvinnene er smarte fordi Islam sier ikke noe om bilkjøring. Kvinnene kan derfor ikke bli beskyldt for å gå imot Islam når de kjører bil.

Ebadi er en fremtredende forkjemper for å finne nye tolkninger av Islam som også respekterer kvinners rettigheter. Ebadi hadde et tydelig budskap – Kvinne, lær deg islam! Nå er det kvinners tur til å tolke Islam. Vi må vise verden at også kvinner kan ha rettigheter i Iran! Ebadi fremhevet spesielt tilgang på utdanning som en viktig faktor for kvinners frigjøring. – En  kvinne som er utdannet kjenner sin verdi, hun vil ikke la seg diskriminere, hun vil kjempe mot diskriminerende lover. Det er dette myndighetene er redde for.

Myndighetene i Iran bruker i dag religionen for å designe nye lover. Et eksempel på dette er den  nylig vedtatte loven som som tillater en mann å gifte seg med sitt adopterte barn.

Til tross for dette, er Shirin Ebadi håpefull for islamske kvinner og at de vil få de samme rettighetene som kvinner i vestlige land. – vi vil kjempe, men frem til da er vi takknemlige for all støtte fra dere.

Et panel bestående av Hibaaq Osman grunnleger av den Egyptiske NGOen Karama og Madeleine Rees, leder for WILPF (IKFF) gikk videre inn i en diskusjon om kvinners rolle i den arabiske vår.

Kvinnene fra revolusjonen i Egypt sto i fronten i kampen for endring. Etter at revolusjonen fant sted har kvinner etterhvert mistet den sterke stillingingen de først hadde. – Et demokrati uten kvinner er hykleri, uttalte Osman. Det er et behov for å inkludere kvinner i selve overgangsfasen til demokrati slik at man kan skape et helt nytt og inkluderende samfunn. Men demokrati og kvinners rettigheter kan ikke eksporteres fra andre land, vi må skape dem selv. Men dere kan hjelpe, uttalte Ebadi. Et konkret råd til andre land var å sende kvinnelige ambassadører til land som ikke respekterer kvinners rettigheter, på denne måten vil landets ledere bli tvunget til å lære seg å snakke med kvinner.

Kvinners deltaglse i fredsprosesser

Kvinner blir påvirket av krig og bidrar i krig på ulike måter, men deres bidrag blir sjeldent anerkjent. Sanam Anderlini, grunnlegger av Civil Society Action Network, var uening med Louise Arbors kritikk av resolusjon 1325 som omhandler kvinner fred og sikkerhet. Kvinner gjør ting anderledes og 1325 anerkjenner kvinners positive bidrag i fredsprosesser. Det internasjonale samfunnet hjelper land med å drepe hverandre, ingen hjelper land med å snakke med hverandre. Kanskje er det nettopp kvinnene vi skal begynne med i dette arbeidet konkluderte Anderlini.   

Å trekke linjene mellom kvinner, makt og politikk er ikke bare viktig, men som Gro Harlem Brundtland introduserte med å si – It is about pure common sense!

 

 

 

Har du ikke hatt mulighet til å delta på konferansen? Da kan du se streaming fra konferansen dag 1 her og dag 2 her..

Vi vil takke PRIO og FOKUS med støtte fra Utenriksdepartementet, Barne- og Likestilling og Inkluderingsdepartementet og Komiteen for Stemmerettsjubilleet for et flott seminar!


Engasjerte praktikanter fra Norge Fredsråd. Fra venstre: Elise Luhr Dietrichson, Ingvild Tanke Nygaard.