Norges Fredsråds favoritter til Nobels fredspris

Alfred Nobel
Alfred Nobel

Det er mange som kjemper for en bedre verden. Dette gjenspeiles ved at det i år er flere nominert til fredsprisen enn noen gang tidligere – mange av disse fortjener en pris, men ikke alle fortjener Nobels fredspris.  Det er viktig å poengtere at det er klare retningslinjer for fredsprisen og hvilke kriterier som skal ligge til grunn for utvelgelsen av Nobels fredspris. Med utgangspunkt i Alfred Nobels testamente mener Norges Fredsråd derfor at følgende fem av de offentliggjorte kandidatene, i ikke-rangert rekkefølge, er særlig gode kandidater til Nobels fredspris 2013. Ikke alle disse kandidatene har i det siste året utrettet en spesiell innsats for freden, men Fredsrådet mener allikevel at deres utrettelige arbeid over tid bør belønnes.

En av Norges Fredsråds favoritter til Nobels fredspris er ikkevoldsfilosofen Gene Sharp. Sharp har i mange år jobbet med ikkevoldsmetoder og konflikthåndtering. Han har publisert en rekke bøker og artikler, som gjør han til en viktig bidragsyter for fredelige løsninger i møte med voldelige regimer. Sharps arbeid for fredelige protester har tjent som direkte inspirasjon både for OTPOR på Balkan og i Egypt. Sharps arbeid er også på mange måter en videreføring av Mahatma Gandhis arbeid og en pris til Sharp ville derfor være en symbolsk hedring av Gandhi, som aldri fikk prisen.

Norges Fredsråd mener videre at Bradley Manning er en god kandidat til Nobels fredspris. Bradley Manning lekket informasjon som bidro til å skape debatt om USAs utenrikspolitikk og metoder i krig. I Alfred Nobels testamente heter det at fredsprisen bør gå til den person som har gjort mest for «reduksjon av militærstyrker». De lekkede dokumentene avslørte grove krigsforbrytelser, tortur og korrupsjon gjennomført av USA, og bidro til å avslutte Irak-krigen. Nobelkomiteen burde anerkjenne at åpen informasjon er avgjørende for demokrati og fred, og at Bradley Manning er en god kandidat i dette henseende.

Et annet ønskelig scenario er Nobels fredspris til den israelske fredsaktivisten Mordechai Vanunu. Vanunu varslet i 1986forberedelser til forbrytelser mot menneskeheten og verdensfreden. Vanunu fikk flere år i fengsel og er den dag i dag betegnet som en samvittighetsfange av Amnesty. Nedrustning er et av hovedkriteriene i Nobels testament. Derfor mener Fredsrådet at Vanunu og hans arbeid for å avdekke Israels utvikling og besittelse av masseødeleggelsesvåpen vil være en Nobelpris verdig.

Et fjerde tema som Norges Fredsråd mener fortjener en fredspris er interreligiøs dialog og mekling for fred. En mulig kandidat i dette henseende er søster Mary Tarcisia Lokot, som er nominert for sitt arbeide for fred i det krigsherjede Nord-Uganda. Søster Mary bidro til å formulere de første ideene for forsoning i Uganda og promoterte de samme formuleringene som “Truth and Reconciliation commission” i Sør- Afrika etter apartheid. Gjennom hennes velvilje til å opprette dialog med de som var ansvarlig for å drepe store deler av hennes familie, har hun skapt et ideal for forsoning. En annen mulighet kan være Mohamed Sa’ad Abubakar og John Onaiyekan, som jobber under krevende forhold i Nigeria for å skape en bro mellom det muslimske og det kristne felleskapet. Gjennom religiøs dialog og forsoning har de satt søkelyset på et viktig verktøy i fredsarbeid, nemlig konfliktløsning gjennom ikkevoldsmetoder. En pris til Abubakar og Onaiyekan ville satt søkelyset på fredsbevarende arbeid, et type arbeid som blir viktigere og viktigere i dagens samfunn.

Til slutt, Nansen Dialog og Steinar Bryn har klart det kunststykke å skape en modell for forsoning og dialog på Balkan og på denne måten bringer de videre Nobels ønske om en fredeligere verden. Nansen Dialog sine innovative metoder for å skape dialog kan vise til flere konkrete endringer, bygging av skoler og kulturhus for å nevne noen. Gjennom arbeid med dialog som metode har Nansen-prosjektet vist en ny tilnærming til konfliktløsning som vi mener er en fredspris verdig. Det er fokus på slik type fredsarbeid Norges Fredsråd mener Nobels fredspris i utgangspunktet var ment å hedre, og burde fortsette å hedre.